Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży, studentek i mam wielodzietnych.

O co chodzi? W 2015 roku uchwalono ustawę i stworzono możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa z 2016 roku zatytułowana „Za  życiem” rozszerzyła katalog osób uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży. Aby skorzystać z pomocy mamy musza posiadać zaświadczenie o ciąży. Pomoc ta przysługuje również mamom wielodzietnym, a właściwie nie tylko mamom, ale wszystkim osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, wystarczy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia […]

Continue Reading