Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej.

Zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej, tzw. dodatkowy zwrot ulgi na dziecko, możliwy jest w sytuacji, gdy rodzice lub opiekunowie spełniają warunki do korzystania z ulgi prorodzinnej, (o których pisałam w poprzednich postach), lecz nie posiadają wystarczających dochodów. Chodzi o to, że ich podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci.

Podatnik w takiej sytuacji może  wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli, a nawet o całą wartość ulgi na dziecko, w przypadku gdyby ich podatek wynosił zero złotych.

Czy dodatkowy zwrot niewykorzystanej ulgi obwarowany jest jakimiś warunkami?

Istnieje limit, do wysokości którego rodzice (względnie inne podmioty) mogą odzyskać kwotę ulgi, której nie mogli odliczyć od podatku. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36.

Ważne! Chodzi o składki podlegające odliczeniu przez podatnika oraz jego małżonka. Jeżeli rozliczają się oni dodatkowo na drukach PIT-28 lub PIT-36L i w tych deklaracjach odliczali jakieś składki ZUS lub zdrowotne, to ich wartość obniża wcześniejszą sumę składek z deklaracji PIT-36 i PIT-37.

Co to oznacza w praktyce?

Przykładowo przyjmijmy, że Piotr Nowak i jego małżonka Anna Nowak mają trójkę dzieci i mogą łącznie odliczyć ulgę prorodzinną w wysokości 4224,12 zł.

Podatek Piotra N. wynikający z PIT-37 wynosi 1000 zł, podatek z zeznania Pani Anny N. wynikającej z PIT-36 to 1500 zł. Łączna wartość składek ZUS wynosi 3000 zł. Dodatkowo Pan Piotr składa PIT-28, w którym odliczał ZUS w kwocie 1000 zł. Odejmując od 3000 zł kwotę 1000 zł, małżeństwo posiada limit zwrotu ulgi 2000 zł.

Od łącznej kwoty podatku, czyli 2500 zł małżeństwo odjęło ulgę 4224,12 zł. Pozostało im 1724 zł niewykorzystanej ulgi. Limit ZUS wynosi 2000 zł. Będą mogli zatem odliczyć całość, tj. 1724 zł

Natomiast w sytuacji, gdyby składki na ubezpieczenie wynosiły np. 1500 zł, mogli by uzyskać jedynie kwotę 1500 zł, lecz nie mogli być odzyskać pozostałych 224 zł. Kwota ta nie przeszłaby również do odliczenia w zeznaniu w następnym roku.

Jak poprawnie wypełnić deklarację, aby otrzymać dodatkowy zwrot ulgi?

W PIT-36 podatnik zobowiązany jest wypełnić część K deklaracji, a w PIT-37 część H. W zeznaniu należy podać:

  1. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – w wartości, do której limitowany jest wniosek. Należy zatem podać kwotę składek zapłaconych w roku podatkowym i podlegających odliczeniu w zeznaniu podatkowym, pomniejszonych o składki odliczone w PIT-36L, w PIT-28 lub wykazane jako odliczone w PIT-16A lub PIT-19A.
  2. W przypadku obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka, rodziców zastępczych, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, należy wypełnić zarówno poz. 130 jak i poz. 131. Obejmuje to również podatnika, który zawarł związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, podać należy łącznie (sumę) takich składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
  3. Różnicę między kwotą odliczoną od podatku, a kwotą ulgi prorodzinnej, jaka podatnikowi przysługuje.
  4. Przysługującą kwotę zwrotu – wynikającą z porównania limitu składek ubezpieczeniowych z kwotą zwrotu niewykorzystanej ulgi, przysługującej podatnikowi lub małżonkom.
  5. Łączną kwotę zwrotu przysługującą z urzędu skarbowego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli podatnik w deklaracji PIT posiada dodatkowo kwotę nadpłaconego podatku, kwoty te się sumują, natomiast jeżeli zobowiązany byłby do zapłaty podatku – kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi pomniejszy kwotę podatku, który podatnik powinien zapłacić.

Zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej jest przywilejem czy obowiązkiem?

Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, należy zaznaczyć, że dodatkowy zwrot wliczany jest do przychodu, którego wysokość może pozbawić lub ograniczyć prawo do świadczeń rodzinnych(m.in. 500+). Dla rodzin będących na pograniczu limitów uprawniających do skorzystania ze świadczeń, dodatkowy zwrot może okazać się niekorzystny. Jednak, czy można zrezygnować ze zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci? A może dodatkowy zwrot ulgi na dziecko jest obowiązkowy? Wbrew pozorom to wcale nie jest takie oczywiste.

Jeśli jesteście ciekawi dalszych rozważań na ten temat zapraszam do śledzenia wpisów na blogu. Już niedługo pojawi się odpowiedź na pytanie czy zwrot niewykorzystanej ulgi jest przywilejem czy obowiązkiem podatnika oraz szczegółowe rozważania na ten temat w kontekście świadczenia 500 +.

Hits: 1443

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close