Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży, studentek i mam wielodzietnych.

O co chodzi?

W 2015 roku uchwalono ustawę i stworzono możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ustawa z 2016 roku zatytułowana “Za  życiem” rozszerzyła katalog osób uprawnionych do bezpłatnej pomocy prawnej o kobiety w ciąży. Aby skorzystać z pomocy mamy musza posiadać zaświadczenie o ciąży. Pomoc ta przysługuje również mamom wielodzietnym, a właściwie nie tylko mamom, ale wszystkim osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny. W przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny, wystarczy przedłożyć ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Zawsze trzeba mieć też ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

W 2017 roku zostało utworzonych 1525 punktów na terenie całego kraju (muszą być minimum 2 w każdym powiecie). Na stronie Ministerstwa możecie sprawdzić, gdzie jest najbliższy punkt (tutaj). Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. Punkty darmowej pomocy prawnej zlokalizowane są między innymi w urzędach dzielnic, bibliotekach i ośrodkach pomocy społecznej.

Kto jest uprawniony do otrzymania darmowej porady prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej w ustawie  „osobą uprawnioną”:

1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub

3)  która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub

4)  która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub

5)  która nie ukończyła 26 lat, lub

6)  która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8) która jest w ciąży.

Zatem każda kobieta w ciąży, mama wielodzietna czy studentka, które dowiedziała się, że spodziewa się dziecka, jak najbardziej może skorzystać z darmowej pomocy prawnej.

Kto udziela darmowych porad?

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty:

 1. Osobiście przez adwokata lub radcę prawnego,
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego (z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego),
 3. Dodatkowo w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad udzielają także doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, ale z  wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
 4. Absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Z jakimi problemami możemy się zgłosić do punktu udzielania darmowych porad?

Zgodnie z ustawą pomoc dla osób upoważnionych będzie mogła być udzielona w zakresie:

 • Prawa pracy,
 • Przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • Prawa cywilnego,
 • Spraw karnych,
 • Spraw administracyjnych,
 • Ubezpieczenia społecznego,
 • Spraw rodzinnych,
 • Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Kobiecie w ciąży przysługuje doradztwo w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych. 

Z jakimi sprawami NIE możemy się zgłosić po pomoc?

Ustawa zakłada, że pomoc nie będzie obejmowała spraw:
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności,
 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jakie świadczenia może uzyskać osoba uprawniona w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej?

 1. Uzyskanie informacji o obowiązującym stanie prawnym,
 2. Uzyskanie informacji o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających na nich obowiązkach.
 3. Wskazówki od prawnika, co do sposobu rozwiązania problemu prawnego.
 4. Pomoc w sporządzeniu pisma (wyłączając pisma procesowe).
 5. Prawnicy pomogą uprawnionym przygotować projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Czym różni się nieodpłatna pomoc prawna na podstawie wyżej wymienionej ustawy od pomocy pro bono ?

Poza systemem darmowej pomocy prawnej (państwowej), na rynku działają również prywatne kancelarie prawne świadczące usługi pro bono publico, czyli dla dobra publicznego. Tego typu usługi, nie są obowiązkowe dla prawników, ale wielu z nich, mając świadomość wagi posiadanej przez nich wiedzy, pomaga nieodpłatnie. Ofertę takich świadczeń i dobrodusznych prawników najszybciej znajdziemy używając wyszukiwarki internetowej.

Podsumowanie.

Każda kobieta w ciąży, nie zależnie od swojego statutu materialnego może uzyskać pomoc prawną. Jest ona jednak ograniczona, gdyż jest to tzw. pomoc przedsądowa. W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej uzyskamy jedynie informacje konieczne do rozwiązania problemu, wskazanie, co powinniśmy zrobić. Adwokat może pomóc nam napisać pismo, ale z wyłączeniem pism procesowych. Zawsze możemy jednak skorzystać z instytucji pełnomocnictwa oraz wraz z pozwem złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych, jeżeli nasza sytuacja finansowa, jest w bardzo złej kondycji. Mimo wszystko, warto skorzystać z takiej pomocy, zwłaszcza wtedy, gdy jesteśmy w ciąży,a mamy problemy z pracodawcą i zrozumieniem przepisów z prawa pracy.

Pozdrawiam, Asia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1255)

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/

http://radcaprawny.pl/darmowa-pomoc-prawna/

Hits: 1071

One thought on “Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży, studentek i mam wielodzietnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close