Świadczenie “Dobry start”. Czy mamy zapłacą podatek?

Świadczenie “Dobry start”, zwane świadczeniem 300 plus zostało wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

Świadczenie przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Każda rodzina może liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jakie warunki musi spełnić mama by otrzymać świadczenie na wyprawkę dla swojego dziecka ?

 1. Mama musi złożyć wniosek.
 2. Wniosek musi być złożony w ustawowo określonym terminie i miejscu.
 3. Świadczenie przysługuje tylko na dzieci szkolne. Mamy dzieci uczęszczających do przedszkola czy mamy studentów nie dostaną wsparcia finansowego w postaci świadczenia 300 plus.

Czy ktoś inny oprócz mamy może złożyć wniosek?

Tak. Wniosek może złożyć mama, ale również inne osoby, tj.

 • Tata dziecka,
 • Opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,
 • W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Co znaczy, że wniosek musi być złożony w odpowiednim terminie?

Wniosek można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).  

Wniosek wciąż można składać, ale należy to zrobić do 30 listopada. W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie  gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Co znaczy, że mama musi złożyć wniosek w odpowiednim miejscu?

Wnioski o świadczenie są przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Zatem wnioski należy składać:

 • w urzędzie miasta/gminy,
 • ośrodku pomocy społecznej lub
 • innej jednostce organizacyjnej (np. centrum świadczeń)  właściwej dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko.
 • w przypadku powiatów świadczenia są realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Dlaczego świadczenie przysługuje tylko mamom dzieci szkolnych?

Zgodnie z rozporządzeniem i zasadami przyznawania świadczenie “Dobry start ” przysługuje wyłącznie na dzieci uczące się w szkole. Oznacza to, że program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Umiejscowienie zerówki w szkole nie wpływa na prawo do świadczenia dobry start. Zatem mamy przedszkolaków nie mają podstawy prawnej, na której mogłyby oprzeć złożenie wniosku o 300 plus.

Co więcej, świadczenie przysługuje tylko do ukończenia przez dziecko 18 r. ż., chyba że dalej uczy się w SZKOLE. W sytuacji gdy dziecko kontynuuje naukę w szkole świadczenie przysługuje do 20 r.ż. Świadczeniem nie są jednak objęte dzieci uczące się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych oraz dorosłe dzieci kontynuujące naukę na Uczelniach wyższych. Zgodnie bowiem z definicją szkoły zawartą w rozporządzeniu, pojęcie “szkoła” oznacza:

 • szkołę podstawową,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

  Świadczenie może przysługiwać również na osobę uczącą się aż do 24. roku życia, ale tylko w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Czy świadczenie Dobry Start stanowi dochód mamy i musi ona zapłacić podatek od wsparcia finansowego ?

Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Na fakt zwolnienia z opodatkowania świadczeń z programu nie ma wpływu poziom uzyskiwanych przez rodziców dochodów. Nawet w przypadku osób  dobrze zarabiających środki pochodzące ze świadczenia nie są opodatkowane.

Zwolnienie z opodatkowania kwot otrzymywanych z programu 300 plus, oznacza, że:

 1. W trakcie roku jednostka wypłacająca nie pobiera zaliczki na podatek – uprawniona mama otrzymuję kwotę 300 zł, (lub więcej jeśli ma 2 i więcej dzieci w wieku szkolnym)
 2. Zeznanie roczne podatnika za rok 2018 nie będzie zawierało informacji o kwotach wypłacanych mu z programu 300 plus.

Jeśli mama, będąca podatnikiem będzie posiadała w 2018 roku inne źródła przychodów (np. z umowy zlecenia, umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej) – wówczas będzie zobowiązana do złożenia właściwego dla siebie rocznego zeznania podatkowego i wykazania w nim jedynie właściwych przychodów opodatkowanych,  z pominięciem w pozycjach obejmujące przychody kwoty pochodzące z programu 300 plus.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że pobieranie świadczenia 300+ nie wpływa na inne ulgi podatkowe – w tym ulgę prorodzinną. Mimo korzystania z programu, mama będąca podatnikiem nadal zachowuje możliwość skorzystania z ulgi prorodzinnej wykazywanej w formularzu PIT na załączniku PIT/O. Z takiego odliczenia będzie mógł skorzystać podatnik, który spełnia wymogi ustawowe – tzn. w pierwszej kolejności po odliczeniu składek na ZUS jego dochód nie może przekroczyć wspólnie z małżonkiem kwoty 112 tys. zł (przy osobie samotnie wychowującej dzieci 56 tys. zł.)

Zwolnione z opodatkowania świadczenie 300 plus na wyprawkę dziecka w wieku szkolnym nie ogranicza również prawa do zwrotu niewykorzystanej (nieodliczanej od podatku) kwoty ulgi prorodzinnej.

Uzyskiwana przez podatników kwota świadczenia “Dobry start” nie wpływa również na wartość przychodu (wliczeniu do dochodu), który brany jest pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Czy świadczenie “Dobry start” stanowi dochód podlegający egzekucji?

Nie. Świadczenie 300 plus nie podlega egzekucji, a komornik nie może zająć pieniędzy z tego świadczenia. Jednak jak podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, aby uniknąć sytuacji, że owe środki zostały zajęte w czasie egzekucji z rachunku bankowego, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza, powinny wybrać inną formę wypłaty świadczenia niż na rachunek bankowy.  Wystarczy z organem właściwym w sprawie (np. GOPS w którym składany jest wniosek o 300 plus) ustalić inną formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).

Podsumowanie.

Analiza powyższego artykułu prowadzi do oczywistych wniosków, tj. mamom dzieci w wieku szkolnym przysługuje wsparcie finansowe w postaci świadczenia 300 plus. Mamy od tego świadczenia (mimo iż stanowi on dochód) nie zapłacą podatku, a kwota 300 zł nie podlega egzekucji czy wliczaniu do dochodu podczas procedury przyznawania innych świadczeń (np. 500 zł na pierwsze dziecko, zasiłek rodzinny czy ulga podatkowa na dziecko).

Czy są tu mamy, które jeszcze nie złożyły wniosków? 🙂 To już ostanie dni, by mieć pewność, że 300 plus dotrze na Wasze konta do końca września! Później trzeba będzie dłużej poczekać na wypłatę świadczenia.

Jeśli masz ochotę podziel się tym artykułem z innymi. Będzie mi bardzo, bardzo miło. 🙂 Pozdrawiam i życzę miłego dnia!

Bibliografia:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.
 2. https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.html
 3. http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/zal_00008185_01_01.pdf
 4. https://www.bankier.pl/wiadomosc/500-a-rozliczenie-roczne-PIT-7564913.html

Hits: 1199

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close