Na jakie świadczenia mogą liczyć mamy niepełnosprawnych dzieci w 2019 roku?

Mamy niepełnosprawnych dzieci mogą liczyć na kilka świadczeń. Niestety informacje i warunki, jakie należny spełnić, aby otrzymać dane świadczenie są rozproszone po różnych ustawach i bardzo ciężko znaleźć pełen katalog świadczeń przysługujących mamom, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji. 

Najważniejsze świadczenia, które będą przysługiwać mamom niepełnosprawnych dzieci w 2019 roku, to:

 • Wsparcie z programu Za życiem,
 • Zasiłek i dodatek rodzinny,
 • Zasiłek pielęgnacyjny,
 • Świadczenie pielęgnacyjne,
 • Wsparcie z PEFRON,
 • Ulga rehabilitacyjna,
 • Świadczenie wychowawcze z programu rodzina 500+,
 • Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka Becikowe.

Każde ze świadczeń przyznawane jest z innego tytułu i po spełnieniu innych przesłanek. W przypadku dwóch ostatnich świadczeń – warunki przyznania będą takie same jak dla innych rodziców. W przypadku 500 plus na pierwsze dziecko – obowiązuje wyższy próg dochodowy, jeżeli w rodzinie znajduje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie z programu Za Życiem.

Jest to jednorazowe wsparcie w wysokości 4000 zł dla rodziców dziecka posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zasiłek i dodatek rodzinny.

Obowiązują tu zasady przyznawania, takie jak w przypadku rodziców zdrowych dzieci. Jedyną różnicą jest wyższy próg dochodowy, tj. 764 zł dochodu na jednego członka rodziny. Zasiłek rodzinny, wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Jeśli kwota dochodu przekracza wspomniany próg, to wówczas zasiłek zostaje obniżony o nadwyżkę ponad 764 zł i przysługuje jako dodatek rodzinny. Przykładowo dochód na jednego członka rodziny wynosi 800 zł, to wówczas dodatek na dziecko w wieku 5-18 wyniesie 124-(800-764) = 88 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny 2019.

Jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy niepełnosprawnemu dziecku. Zasiłek pielęgnacyjny wysokości zasiłek pielęgnacyjny od 1 listopada 2018 r. wynosi 184,42 zł (wzrost o 31,42 w stosunku do poprzednich lat).  Od 1 listopada 2019 r. będzie wynosił 215,84 zł

Świadczenie pielęgnacyjne 2019.

Mamy często chcąc zapewnić dziecku jak najlepszą opiekę muszą niekiedy rezygnować z pracy zarobkowej. Mogą one wtedy starać się o świadczenie pielęgnacyjne, które  od 1 styczna 2019 r. wynosi  miesięcznie 1583 zł. W 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1477 zł netto, zatem w 2019 roku nastąpił wzrost tego świadczenia o 106 zł.

Świadczenie przysługuje pod warunkiem, że rezygnacja z pracy następuje w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 • konieczności stałej lub długotrwałej opieki
 • lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
 • oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wsparcie z PFRON.

Od tej jednostki można uzyskać wsparcie między innymi na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • sprzęt konieczny do funkcjonowania dziecka, czy
 • ułatwiający poruszanie się.

Ulga rehabilitacyjna w zeznaniu rocznym za 2018 rok?

Rodzice dziecka niepełnosprawnego często ponoszą wydatki na dojazd na leczenie, turnusy rehabilitacyjne, dostosowanie pojazdu do potrzeb dziecka. Warto rozliczyć sobie te wydatki w zeznaniu rocznym – można odliczyć je od dochodu. Ulgę rehabilitacyjną bardzo szczegółowo opisałam w artykule dostępnym tutaj (kliknij).

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Hits: 9353

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close