Polityka

Joanna Rułkowska (prawo-mamy) – http://www.prawo-mamy.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta i użytkownika serwisów oraz czasopism należących do http://www.prawo-mamy.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.prawo-mamy.pl

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: prawo-mamy.pl nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów, nie prenumerować czasopism należących do prawo-mamy.pl oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez prawo-mamy.pl

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisów należących do prawo-mamy.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych
wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis
poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
Uprawnienia.
RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich
danych osobowych:
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę
wyraziłeś.

RODO.
Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie
dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je przetwarzam. Wystarczy, że skontaktujesz
się ze mną pod adresem prawomamy@wp.pl

Subskrypcja bezpłatnych czasopism

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism należących doprawo-mamy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imię pozwala prawo-mamy.pl zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez prawo-mamy.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje eCard. W tym przypadku tylko system eCard zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze eCard znajdują się na jego serwerze i są szyfrowane odpowiednimi technologiami.

Niezapowiedziane Wiadomości

prawo-mamy.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości prawo-mamy.pl rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów prawo-mamy.pl.

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych prawo-mamy.pl.

Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na serwisach należących do prawo-mamy.pl przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. prawo-mamy.pl nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Poczta e-mail
Kontakt. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny
przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości
możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by
nawiązać kontakt.
Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania
jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą
prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji
korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić,
kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji,
jaką ze mną prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia,
chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed
potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Komentarze. Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim
swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania
komentarza na blog, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO) wynikająca z dodania komentarza.
Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej
poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać
ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20
RODO.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do prawo-mamy.pl i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez prawo-mamy.pl, nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do prawo-mamy.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.

Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.

Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla naszych serwisów.

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki
internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na
Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym
wejściu na stronę (trwałe cookies).

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat
stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej
przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na
różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące
zmiany ustawień cookies.
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w
korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania
strony, w szczególności procesu zamówienia.
Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron
internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z
wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego
rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję,
opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich
analizie w celu optymalizacji mojej strony internetowej.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z mojej strony.
Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów w Stanach
Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przeze mnie anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed
przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do
serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP
przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z
innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną
znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia
odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W
ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom
ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących
korzystania przez Ciebie z mojej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych
danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym
adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google
Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://
support.google.com/analytics/answer/6004245.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy
wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
Narzędzia społecznościowe. Na mojej stronie używane są wtyczki i inne narzędzia
społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram,
Google, LinkedIN.
Wyświetlając moją stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże
bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych
(usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio
do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują
informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła moją stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u
danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim
adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego
usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł
bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie
społecznościowym.
Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia
informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam
zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się
osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego
przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje
prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej
prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
• Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie
odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to
przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie
uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej
przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
Facebook Pixel. Strona korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by
kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana
jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze
strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podwykonawcy.

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmiotów, z których
usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji
zamówień.

1. Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail funkcjonującej w
oparciu o serwery Google,
2. osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym
strony internetowej oraz osoby, świadczące usługi księgowe mogą potencjalnie uzyskać
dostęp do Twoich danych osobowych.
Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie
odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy
prawa.
Z uwagi na korzystanie z usług Google Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów
Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantujące odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do prawo-mamy.pl.

W przypadku pytań proszę pisać:
joanna_rulkowska@wp.pl

Wyłączenie Odpowiedzialności

Stworzyłam prawo-mamy.pl aby pomagać czytelnikom zrozumieć zawiłości prawne. Mimo, że prezentuję praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać z wszystkiego, co daję. Porady, które udostępniam powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Zawarte w prawo-mamy.pl moje własne artykuły i artykuły gości zawsze zgadzają się z moją opinią i opinią właśnie są.

Opinie wyrażone przez społeczność na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z moją własną.

prawo-mamy.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Wprawdzie przykładam sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie mogę odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

Stworzyłam prawo-mamy.pl aby pomóc Ci zrozumieć zawiłości prawne dotyczące rodzin i matek.

Hits: 98

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close