Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko – obowiązek czy prawo. Rozważania w kontekście wpływu zwrotu na świadczenie 500+.

Cześć Kochani! Przyszedł czas na odpowiedź na jedno z najciekawszych zagadnień dotyczących ulgi na dziecko. O zwrocie niewykorzystanej ulgi prorodzinnej pisałam wam TUTAJ. Zwróciłam uwagę na fakt, że dodatkowy zwrot może budzić pewne wątpliwości.

Zasiłki rodzinne oraz inne kwoty wolne od podatku nie ograniczają prawa do ulgi podatkowej na wychowywanie dzieci. W jej efekcie możliwe jest odliczenie od podatku od 1112,04 do 2700 zł na dziecko w rodzinie. Jednak jak się okazuje osoby pobierające świadczenia rodzinne nie muszą być zainteresowane otrzymaniem zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko. Zwrot wliczany jest do przychodu, którego wysokość może ograniczyć, a nawet pozbawić prawa do świadczeń rodzinnych.

Lista świadczeń, które są zwolnione od podatku jest  długa i obejmuje m.in.:

 • jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, czyli tzw. becikowe 1000 zł,
 • świadczenie rodzicielskie, czyli 1000 zł przyznawane przez rok osobom nieuprawnionym do pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • zasiłki porodowe,
 • zasiłek macierzyński z KRUS,
 • jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy „Za życiem”,
 • jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych,
 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego,
 • zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłki dla opiekunów,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • świadczenie 500+

Świadczenia rodzinne – zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadził nowy sposób ustalania wysokości przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego (tzw. mechanizm złotówka za złotówkę).

Świadczenie 500 plus.

Na drugie i kolejne dziecko nie ma limitu i świadczenie 500+ będzie przysługiwało niezależnie od dochodu. Jednak w przypadku rodziców, którzy pobierają świadczenie 500 plus na pierwsze (jedyne) dziecko, występuje limit miesięczny dochodów na osobę w rodzinie. Limit ten wynosi:

 • 800 zł,
 • 1200 zł – jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

W efekcie przekroczenie choćby o 1 zł dochodu 800 zł lub 1200 zł na członka rodziny spowoduje, że świadczenie nie będzie należne.

Konsekwencje skorzystania z dodatkowego zwrotu ulgi.

Za dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych uznaje się również kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W efekcie może dojść do sytuacji, w której:

 1. Podatnik ze względu na kryterium niskiego dochodu nie wykorzystał w całości ulgi na dziecko.
 2. Wystąpił o zwrot części ulgi na dzieci – i uzyskał dodatkowo zwrot np.  300 zł.
 3. Ustalając dochód na członka rodziny zwrócona kwota 300 zł spowodowała, że dochód ten wyniósł niewiele ponad 800 zł/1200 zł. (lub 674/764 zł w przypadku zasiłku rodzinnego).
 4. Podatnik stracił prawo do świadczenia wychowawczego 500 zł na pierwsze (lub jedyne) dziecko w rodzinie lub zasiłku rodzinnego.

Podsumowując – jeżeli rodzina posiada wystarczające zarobki, aby ulgę prorodzinną odliczyć od podatku, to ulga nie wpłynie na prawo do świadczenia 500 plus czy zasiłku rodzinnego. Wystarczy, że rodzina wypełni deklarację PIT, obliczy podatek do zapłaty, po czym od jego wartości odejmie wysokość ulgi. W efekcie podatek może obniżyć aż do 0 zł.

Inaczej jest w przypadku, gdy kwota podatku do zapłaty jest niższa niż kwota ulgi prorodzinnej – wówczas niewykorzystana jej część może zostać rodzinie zwrócona. Kwota zwróconej ulgi prorodzinnej jest przychodem wpływającym na prawo w kolejnym okresie na świadczenie 500 zł oraz zasiłek rodzinny.

Co zrobić, by nie utracić prawa do świadczenia 500 +?

Rodzina może otrzymać maksymalnie zwrot 1112.04 zł z tytułu ulgi na jedno dziecko. Dzieląc tę kwotę na 12 miesięcy, dochód całej rodziny może wzrosnąć o 92,67 zł. W takim przypadku, by nie utracić prawa do świadczenia 500 plus:

 • Przy rodzinie 2+1, kwota dochodu na członka rodziny bez ulgi nie może być wyższa niż  769,11 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1169,11 zł
 • przy rodzinie 1+1, kwota dochodu na członka rodziny bez ulgi nie może być wyższa niż 753,66 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – 1153,66 zł.

Zatem jeżeli w rodzinie poprzez zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej przekroczony zostałby limit dochodu dla programu 500 plus. rodzina powinna nie występować o zwrot ulgi prorodzinnej i skorzystać wyłącznie z prawa do odliczenia jej części w taki sposób, by podatek do zapłaty w ich przypadku wynosił 0 zł. Jeśli natomiast otrzymała już zwrot niewykorzystanej ulgi prorodzinnej, to należy skorygować deklarację PIT w taki sposób, by zwrot nie należał się – a zwróconą kwotę wpłacić na rzecz urzędu skarbowego.

Czy na pewno można tak zrobić? Czy dodatkowy zwrot ulgi to… przywilej?

O ile uznawać, że prawo do zwrotu niewykorzystanej ulgi stanowi przywilej, z którego podatnik może korzystać, to robić to powinien dobrowolnie, a zatem możliwa jest również rezygnacja z przywileju i pominięcie poszczególnych pozycji deklaracji PIT dotyczącej zwrotu tak jak zostało to wskazane w poprzednim akapicie.

A może jednak obowiązek?

Brzmienie przepisu można jednak rozumieć inaczej – skoro podatnik zdecydował się korzystać z ulgi na dzieci to kwotę niewykorzystaną powinien (przysługuje mu taka kwota) wpisać w rubryki zwrotu niewykorzystanej ulgi. W efekcie jedynie niekorzystanie z ulgi w całości uprawniałoby do tego, by również zwrot nie następował.

Odpowiedź…

Celem ulgi miało być dążenie do zabezpieczenia socjalnego podatników posiadających dzieci. Zgodnie z tym właściwszą wydaje się pierwsza z przytoczonych metod interpretowania. Idzie ona bowiem w kierunku funkcji, jaką ulga miała pełnić. Celem ulgi nie powinno być ograniczanie jakichkolwiek świadczeń, przysługujących podatnikom.

Zgodnie z powyższym możliwe jest tylko częściowe odliczenie ulgi i nie skorzystanie z dodatkowego zwrotu lub skorzystanie jedynie do określonej (wyliczonej przez nas samodzielnie) kwoty.

Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do dyskusji pod postem. W najbliższych dniach pojawi się odpowiedź na pytanie – co ze zwrotem niewykorzystanej ulgi w przypadku osób bezrobotnych, pobierających zasiłek. Czy ulga przysługuje? Jeśli tak, to w jakiej wysokości?

 

 

Hits: 4744

7 thoughts on “Zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko – obowiązek czy prawo. Rozważania w kontekście wpływu zwrotu na świadczenie 500+.

 1. Ola

  Z tego co zrozumiałam, żeby nie utracić świadczenia 500+ w kolejnym okresie należy odliczyć ulgę na jedyne dziecko, natomiast nie ubiegać się juz o zwrot niewykorzystanej ulgi?

  1. joannarulkowska

   To zależy od wysokości Pani dochodów, bo jeśli zarabia Pani bardzo mało, to może okazać się,że nawet gdy dostanie Pani zwrot niewykorzystanej ulgi, nie przekroczy Pani progu nieuprawniającego do świadczenia 500 plus. Zależy od wysokości dochodów i ilości członków w rodzinie. Każdy musi indywidualnie przeliczyć, czy po zwrocie niewykorzystanej ulgi przekroczy próg do 500 plus czy nadal będzie się łapał.

 2. Ewelina

  Mam pytanie odnośnie ulgi na dziecko.
  W 2016 otrzymałam około 1100 zł na jedno dziecko. Jak również otrzymałam dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dziecko w wysokości 527 zł.
  Sytacja w tym roku z 500 plus wyglądała u mnie tak że mój dochód na osobę wynosił 803.75 zł. Pani kierownik Mops poradziła mi żebym robiła korektę pitu i zwróciła 527 zl do urzędu. Tak też uczyniłam.
  I otrzymałam świadczenia.
  W dniu dzisiejszym urząd skarbowy domaga się zwrotu całej ulgi czyli ponad 1100 zł w związku moja korektą… czy ma do tego prawo???

 3. Iza

  Witam mamy z mężem 3 dzieci tylko mąż pracuje i zarabia ok 2600zl. Dostajemy 500+ na każde dziecko plus zasilek rodzinny. Ja opłacam składki w KRUS nie mam ziemi ani nie jestem rolnikiem tylko jestem ubezpieczona. Czy mogę skorzystać z niewykorzystanej ulgi na dzieci czy lepiej nie wykorzystać tego.

 4. Karolina

  Witam!
  Czy dobrze rozumiem, że zwrot kwoty niewykorzystanej ulgi trzeba podzielić na 12 miesięcy i doliczyć do dochodu? Jeśli wystąpię o zwrot otrzymam 1111zł, a zarabiam 950zł przy rodzinie 1+1. Czy kwotę 1111zł doliczą mi do dochodu ze stycznia i zabiorą 500+?

  1. joannarulkowska

   Przy pierwszym dziecku jest próg dochodu – 800 zł na osobę w rodzinie, czyli na dwie osoby łączna kwota dochodów nie może przekroczyć 1600 zł. Nawet jeśli skorzysta Pani ze zwrotu niewykorzystanej ulgi nie przekroczy Pani progu, a po drugie – kwota ta jest doliczana “do roku”, czyli będzie brana pod uwagę w przyszłym roku zasiłkowym, tj. w październiku 2019 (dochód z 2018 – i wtedy ktoś kto przekroczy limit dochodu w 2018 nie będzie uprawniony do 500 plus), ale zgodnie z nowymi obietnicami, próg dochodowy na 1 dziecko, od lipca ma być zniesiony, więc te problemy ze zwrotem niewykorzystanej ulgi i wpływem na 500 plus przestaną mieć znaczenie. Jednak czy obietnice wejdą w życie, okaże się z czasem. Myślę, że może Pani spokojnie skorzystać z uli i zwrotu niewykorzystanej ulgi na dziecko. 🙂 Proszę nie traktować tego, jako porady prawnej. To jedynie moja interpretacja przepisów. Pozdrawiam.

 5. Piotr

  Witam. Mam pytanie dosyć skomplikowane w 2016 zrobiłem korektę pit i zrezygnowałem z przysługujące mi ulgi na dziecko 1100. Pieniądze oddałem do US wówczas dostałem świadczenie 500 plus. Następnie 2 miesiące później nastąpiła utrata dochodów przez moją żonę. Stąd moje pytanie czy mogę złożyć korektę pit za ten rok 2016 aby jednak skorzystać z ulgi. Dziękuję za odp. Pzdr

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close