Czy tacie prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje urlop ojcowski?

Witajcie,

Jednym z praw mamy, jest prawo do odpoczynku po porodzie i zbierania sił, aby móc samodzielnie opiekować się maluszkiem. Większość ojców pracujących na etacie korzysta z prawa do urlopu ojcowskiego, by w pierwszych dniach być blisko swojej kobiety i dziecka. Urlop ten w przeciwieństwie do urlopu tacierzyńskiego może być wykorzystany w dowolnym momencie (maksymalnie do ukończenia przez dziecko 2 lat) i w czasie, gdy mama również jest w domu. Jest to 14 dni w czasie których cała rodzina może być razem, a ojciec i tak dostanie wynagrodzenie za pracę. O ile w sytuacji, gdy ojciec dziecka pracuje na etacie, nie ma problemu z uzyskaniem urlopu ojcowskiego, o tyle w sytuacji, gdy tato prowadzi działalność gospodarczą, pojawiają się pytania – czy taki urlop przysługuje, czy przysługuje jakieś wynagrodzenie/zasiłek, jak się o takie prawo ubiegać, skoro nie mamy pracodawcy? Z pomocą przychodzi mój dzisiejszy wpis. Zapraszam do lektury.

Czy urlop ojcowski przysługuje każdemu mężczyźnie, który został ojcem?

I tak i nie. Urlop ojcowski przysługuje mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, ale mężczyznom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. Zasiłek jest wypłacany z ZUS, a przedsiębiorca ma prawo obniżyć należne składki ZUS za okres urlopu, tj. pobierania zasiłku. W niektórych sytuacjach zasiłek nie będzie przysługiwał. Zasiłek nie przysługuje bowiem:

a) za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
b) w okresie urlopu bezpłatnego,
c) w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Kiedy przedsiębiorca można skorzystać zasiłku za okres urlopu ojcowskiego?

  1. Ojciec dziecka może wykorzystać przysługujące mu uprawnienia w ciągu 24 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Urlop ojcowski udzielany jest na okres 14 dni. Mężczyzna może zdecydować, czy wykorzystać urlop jednorazowo czy też w dwóch tygodniowych częściach. WAŻNE! Ostatni dzień urlopu musi zawierać się w 24-miesięcznym okresie od daty narodzin dziecka.
  2. Urlop ojcowski jest niezależny od urlopu macierzyńskiego oraz tzw. urlopu tacierzyńskiego. Oznacza to, że ojciec dziecka może skorzystać z 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego zarówno w sytuacji gdy matka dziecka korzysta jednocześnie z urlopu macierzyńskiego, jak i w sytuacji gdy sam ojciec wykorzystuje część urlopu macierzyńskiego żony w formie tzw. urlopu tacierzyńskiego. W praktyce możliwe jest skorzystanie zarówno z możliwości urlopu tacierzyńskiego, jak i dodatkowego 14-dniowego urlopu ojcowskiego.
  3. Warunkiem uzyskania zasiłku za okres urlopu ojcowskiego jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Przedsiębiorca musi opłacać dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli tata tego nie robi, wystarczy, że zacznie ją opłacać. Działalność nie musi być założona przed narodzinami dziecka. Nie jest to warunkiem uzyskania zasiłku.
  4. Za okres urlopu ojcowskiego, przedsiębiorcy przysługuje zasiłek wypłacany z ZUS na zasadach podobnych do pracowników etatowych. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego wypłacany jest w kwocie 100% podstawy wymiaru (w przeciwieństwie do np. zasiłku chorobowego, za który przysługuje jedynie 80% podstawy wymiaru). 
  5. Przedsiębiorca za okres urlopu ojcowskiego może obniżyć należne składki ZUS za cały 14-dniowy okres przebywania na urlopie. Składki ZUS należy opłacić za pozostałe 16 dni miesiąca (jeśli przedsiębiorca korzysta z urlopu w wymiarze 2 tyg) lub za 23  dni (jeśli korzysta w wymiarze 1 tyg.). Przedsiębiorca może pomniejszyć jedynie składki na ubezpieczenie społeczne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne zapłaci zawsze w pełnej wysokości.
  6. W trakcie pobierania zasiłku można pracować. Niestety prowadząc działalność gospodarczą nie zawsze możemy sobie pozwolić na pełny urlop i odcięcie się od spraw zawodowych, ale ani częściowe ani nawet pełne prowadzenie działalności w trakcie pobierania zasiłku za okres urlopu ojcowskiego nie powoduje, że zasiłek utracimy. I w związku z tym uważam, że tacie, który jest przedsiębiorcą nie przysługuje urlop ojcowski, a jedynie zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.

100 % podstawy wymiaru. W jaki sposób ZUS to wylicza? Ile dokładnie może dostać ojciec?

W 2018 roku pełne składki ZUS, łącznie ze składką chorobową wynoszą 1228,70. Składki te naliczane są od minimalnej podstawy wymiaru. Ta minimalna podstawa wynosi obecnie 2665,80 Miesięczną podstawę wymiaru pomniejsza się o ustawowy wskaźnik w wysokości 13,71%:

2665,80 * (1-0,1371) =  2300,32 zł

Zasiłek za okres 14 dni wyniesie:

2300,32 / 30 * 14 = 1073,48 zł

Kwotę tę ZUS pomniejsza o zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 18%:

1029,99 * (1-0,18) = 880,26 zł

ZUS w 2018r. wypłaci świeżo upieczonemu ojcu zasiłek w wysokości 880,26 zł. W 2017r. była to kwota 844,59 zł. Aktualnie obowiązuje wyższa składka i wyższa podstawa wymiaru, więc i nieco wyższy zasiłek.

Jakie dokumenty musi złożyć tata, aby otrzymać zasiłek?

Do wypłaty zasiłku za okres urlopu ojcowskiego wymagane jest przesłanie do ZUS następujących dokumentów:

  1. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka albo jego kopię potwierdzoną przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w przypadku ubiegania się o zasiłek w związku z urodzeniem się dziecka albo postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka – w przypadku ubiegania się o zasiłek w związku z przysposobieniem dziecka.
  2. Wypełniony formularz ZUS Z-3b,
  3. Wniosek o urlop ojcowski – formularz ZAS-34.

Wniosek o urlop ojcowski możemy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez internet (tutaj). Powinien on zawierać informację odnośnie okresu, w jakim zamierzamy korzystać z urlopu. Dokumenty powinny zostać wysłane do ZUS najpóźniej dzień przed rozpoczęciem okresu urlopu.

Podsumowanie.

Jeśli tata przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne i złoży stosowne dokumenty, w odpowiednim terminie, to będzie mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do otrzymania zasiłku za okres urlopu ojcowskiego. Według mojej opinii tacie prowadzącemu działalność gospodarczą, tak jak już napisałam wyżej – nie przysługuje urlop ojcowski (jest to pojęcie z zakresu prawa pracy, dotyczące mężczyzn zatrudnionych na etat), a jedynie zasiłek za okres urlopu ojcowskiego. Zasiłek ten daje jednak realne wsparcie domowego budżetu, umożliwiające zrezygnowanie na okres 2 tyg z pewnych zleceń czy intensywnej pracy nad działalnością, po to by wesprzeć żonę i spędzić czas z maleństwem, a taka sytuacja może być tożsama z urlopem od działalności na rzecz bycia ojcem.

Pozdrawiam i życzę Miłego wieczoru. Asia

Bibliografia:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

3. https://zus.pox.pl/zus/urlop-ojcowski-a-dzialalnosc-gospodarcza.htm

Hits: 4579

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close