Działalność nierejestrowana, a urlop macierzyński 2019.

Problematyka i powiązania między działalnością nierejestrowaną, a urlopem macierzyńskim mogą pojawiać się na dwóch obszarach.

Sytuacja numer 1. 

Kobieta prowadzi działalność nierejestrowaną i zachodzi w ciążę. Jakie prawa jej przysługują? Czy może liczyć na zasiłek chorobowy, macierzyński? Czy będzie jej przysługiwał urlop macierzyński?

Sytuacja numer 2.

Kobieta pracuje na etacie. Rodzi dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim. Wieczorami chce dorobić i sprzedawać ręcznie robione produkty. Czy przebywając na urlopie macierzyńskim ma prawo i możliwość założenia działalności nierejestrowanej? Czy jest to obwarowane jakimiś warunkami? Czy musi informować pracodawcę, że zaczęła prowadzić działalność nierejestrowaną?

Definicja działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowa, to rodzaj niskoprzychodowej aktywności gospodarczej określonej w przepisach ustawy Prawo Przedsiębiorców. Inne nazwy występujące w obrocie określające tego typu aktywność, to działalność nieewidencjonowana, działalność nierejestrowa, oraz działalność bez rejestracji. Działalność taka ma charakter podobny do działalności gospodarczej, tj. jest wykonywana w sposób regularny, zorganizowany,we własnym imieniu, z zamiarem osiągnięcia zysku…

ALE! do określonego limitu przychodu należnego (zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców) nie musi być rejestrowana. Po przekroczeniu limitu mamy 7 dni na założenie działalności gospodarczej. Działalność nierejestrowana może być traktowana, jako działalność dodatkowa, lub jako początek działalności gospodarczej, pewien wstęp. Działalność na próbę.

Warunki prowadzenia działalności nierejestrowanej.

Wyróżniamy cztery podstawowe warunki :

  • Warunek finansowy (limit przychodu należnego).
  • Warunek czystej karty.
  • Warunek bycia osobą fizyczną.
  • Warunek rodzaju działalności.

Tutaj szczegółowo opisałam wszystkie warunki prowadzenia działalności bez rejestracji. Koniecznie przeczytaj, jeśli zamierzać prowadzić działalność nierejestrowaną.

Brak składek .

Założenie jest takie, że osoba spełniająca warunki do prowadzenia działalności nieewidencjonowanej, nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń, ponieważ nie posiada tytułu ubezpieczenia. Oznacza to, że osoba wykonująca działalność nierejestrowaną nie opłaca żadnych składek na ubezpieczenie społeczne, ani zdrowotne.

Brak składek = brak zasiłku macierzyńskiego.

Skoro nie płacimy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, to nie przysługują nam żadne zasiłki. Kobieta, która prowadzi działalność nierejestrowaną, zachodząc w ciążę, nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego i zasiłków zdrowotnych. Nie ma także prawa do zasiłku macierzyńskiego. 

Brak zasiłku chorobowego, ale bezpłatna opieka zdrowotna?

Nie ma prawa do zasiłku chorobowego, ale… każda kobieta w ciąży podlega w Polsce szczególnej ochronie i ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, mimo iż nie posiada tytułu ubezpieczenia. Może chodzić na badania lekarskie, do ginekologa, zrobić USG w czasie ciąży, spotykać z położną przed i po porodzie, rodzić za darmo w Państwowym szpitalu, przebywać w szpitalu w sytuacji, gdy ciąża tego wymaga. Ochrona jest ograniczona czasowo – dotyczy okresu od początku ciąży do końca połogu, tj. do 6 tygodnia po porodzie.

Brak zasiłku macierzyńskiego, ale możliwość uzyskania świadczenia rodzicielskiego.

Każda kobieta w Polsce, która urodziła dziecko, ale nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, może złożyć wniosek w odpowiednim organie i ubiegać się o świadczenie rodzicielskie (kosiniakowe – 1000 zł/miesięcznie przez rok od dnia narodzin dziecka), dot. to osób bezrobotnych, zatrudnionych na umowę zlecenie/o dzieło, studentek oraz… kobiet, które prowadzą działalność nierejestrowaną i nie opłacają składek chorobowych i zdrowotnych. Więcej o kosiniakowym poczytasz tutaj.

Działalność nierejestrowana, a urlop macierzyński?

Kobiecie, która prowadziła działalność bez rejestracji nie będzie przysługiwał urlop macierzyński. Pojęcie urlopu macierzyńskiego, jest pojęciem z zakresu prawa pracy. W czasie prowadzenia działalności nierejestrowanej kobiecie nie przysługuje urlop macierzyński!

Praca na etacie, urlop macierzyński i działalność nierejestrowana.

Czas na omówienie Sytuacji numer 2…

Czy w czasie przebywania na urlopie macierzyńskim można zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną?

Tak. Nie ma żadnych przepisów zabraniających zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, więc wnioskując z przepisów, można stwierdzić, że można też zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną.

Czy mama, która zaczyna prowadzić działalność nierejestrowaną będzie zmuszona zrezygnować z zasiłku macierzyńskiego?

Nie. Przedsiębiorcza mama w dalszym ciągu będzie otrzymywać zasiłek macierzyński z tytułu umowy o pracę, wykonywanie działalności bez rejestracji nie jest podstawą do wstrzymania tego świadczenia.

Czy przedsiębiorcza mama musi zrezygnować z pracy na etacie, by prowadzić działalność nierejestrowaną?

Nie. Mama może być zatrudniona na etacie, przebywać na urlopie macierzyńskim i prowadzić działalność nieewidencjonowaną.

Czy przedsiębiorcza mama musi informować pracodawcę (u którego jest zatrudniona i przebywa na urlopie macierzyńskim), że zaczęła prowadzić działalność nierejestrowaną?

Nie. Wyjątkowo informacja i zgoda pracodawcy będzie wymagana, jeśli np. w umowie o pracę podpisaliśmy klauzulę o zakazie konkurencji. Jeśli nasza działalność nierejestrowana dotyczy innych obszarów aktywności gospodarczej, nie musimy informować pracodawcy, o tym, że taką działalność prowadzimy.

Czy prowadzenie działalności nierejestrowanej w czasie urlopu macierzyńskiego/rodzicielskiego jest obarczona jakimiś dodatkowymi warunkami?

Nie. Nie ma żadnych ograniczeń, prócz tych, które dotyczą wszystkich osób, czyli warunki wynikające z ustawy Prawo Przedsiębiorców.

Działalność nierejestrowana, a urlop wychowawczy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy w czasie urlopu wychowawczego kobieta ma prawo…

§ 1 (…) podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
§ 2. W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Oznacza to, że kobieta może prowadzić działalność nierejestrowaną w czasie urlopu wychowawczego, ale pod warunkiem, że nie wyłącza ona możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Podsumowanie.

Jeżeli kobieta w czasie prowadzenia działalności nierejestrowanej zajdzie w ciążę, nie będzie mogła liczyć ani na zasiłek chorobowy, ani na zasiłek macierzyński. Nie będzie jej również przysługiwał urlop macierzyński. Może jedynie ubiegać się o kosiniakowe. 

Jeśli kobieta przed urodzeniem dziecka pracowała na etacie i aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim, bez obaw może zacząć prowadzić działalność nierejestrowaną i budować firmę na swoich zasadach, bez strachu, że straci zasiłek macierzyński. Po skończonym urlopie rodzicielskim (macierzyńskim/wychowawczym) będzie mogła wrócić do pracy na etacie lub otworzyć działalność gospodarczą. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem”

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

 

Hits: 13449

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close