10 podstawowych informacji o urlopie ojcowskim w 2019 r.

Kontynuujemy tematykę praw ojców. Postanowiłam szczegółowo omówić jeden z urlopów – urlop ojcowski. Wybrałam najważniejsze informacje i pogrupowałam, by przekazać Wam wiedzę w przystępny sposób. Poprzedni artykuł z tej tematyki jest dostępny tutaj:

Jakie prawa przysługują ojcom, po narodzinach dziecka? Sześć najważniejszych uprawnień.

Co musisz wiedzieć, by zgodnie z prawem skorzystać z prawa do urlopu ojcowskiego? 

Informacja #1 Urlop ojcowski liczymy w tygodniach, a nie dniach.

Urlop ojcowski trwa maksymalnie dwa tygodnie. Generalnie dwa tygodnie, to 14 dni, ale musimy pamiętać, że w przypadku urlopu ojcowskiego dwa tygodnie, to dwa tygodnie. Pełne. Do okresu urlopu ojcowskiego wliczamy bowiem zarówno soboty, niedziele, jak i inne wolne dni. 

Informacja #2 Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek pracownika.

Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek pracownika, a nie automatycznie po narodzeniu dziecka.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego powinien zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika
  • wskazanie okresu na jaki ma być udzielony urlop ojcowski albo jego część

Dokumenty, które należny dołączyć do wniosku, to:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów;
  • kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka (w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione);
  • oświadczenie pracownika – ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części;
  • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Wniosek może złożyć mężczyzna zatrudniony na umowę o pracę, ponieważ urlop ojcowski przysługuje tylko pracownikom. Nie ma jednak znaczenia, czy ojciec dziecka pracuje na cały, czy część etatu. Nieistotne jest również czy ma on umowę na okres próbny, czas określony, czy nieokreślony.

Informacja #3 Wniosek o urlop ojcowski powinien zostać złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym urlopem.

Siedmiodniowy termin  bywa kłopotliwy w sytuacji, gdy chcemy skorzystać z urlopu ojcowskiego bezpośrednio po narodzinach dziecka. Wniosek możemy złożyć tuż po narodzinach, ale urlop zostanie udzielony najwcześniej za 7 dni. Pamiętajmy jednak, że oprócz urlopu ojcowskiego – tacie przysługuje np. urlop okolicznościowy. 

Dobra informacja jest jednak taka, że jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie urlopu ojcowskiego, to pracodawca będzie miał bezwzględny obowiązek uwzględnić wniosek. Odmowa udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego w sytuacji, gdy złoży prawidłowo wniosek,  będzie stanowić wykroczenie przeciwko prawom pracownika, które jest zagrożone karą grzywny.

Informacja #4 Urlop można podzielić na części.

Pracownik może wnioskować o urlop w mniejszym wymiarze lub w dwóch częściach,  ale należy pamiętać, że każda z tych części nie może być krótsza niż 7 dni. Zatem możemy podzielić urlop (o czym wspominamy we wniosku – czy chcemy wykorzystać część, czy całość) na dwie części, każda po tygodniu. Jedną możemy wykorzystać w pierwszym roku życia dziecka, a drugą np. po kilku miesiącach, tuż przed drugimi urodzinami.

Informacja #5 Urlop można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca.

Urlop ojcowski przysługuje do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (kiedyś było to jedynie 12 miesięcy). Co ważne ojciec adopcyjny również może skorzystać z urlopu ojcowskiego. W takim przypadku, urlop ojcowski należy wykorzystać również w terminie 2 lat licząc od dnia uprawomocnienia postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka. Dodatkowy WARUNEK! w przypadku dziecka przysposobionego – urlop możemy wykorzystać – nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Uwaga: Niewykorzystany w ciągu 2 lat urlop ojcowski przepada.

Informacja #6 Wysokość wynagrodzenia za czas urlopu ojcowskiego liczona jest na takich samych zasadach, co w czasie urlopu wypoczynkowego.

Urlop ojcowski jest zatem w 100 proc. płatny i za czas przebywania na urlopie pracownikowi przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Informacja #7 Urlop ojcowski, to nie urlop tacierzyński.

Urlop tacierzyński, to części urlopu macierzyńskiego, którą matka może oddać ojcu oraz urlopu rodzicielskiego, który jest przedłużeniem macierzyńskiego/tacierzyńskiego. Tymczasem urlop ojcowski jest niezależny od innych urlopów macierzyńskich czy rodzicielskich. 

Bardzo ciekawy artykuł porównujący oba te urlopy znalazłam na stronie Poradnik Pracownika – zerknij tutaj.

Informacja #8 Urlop ojcowski może być wykorzystany w czasie, gdy mama dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim.

Oboje rodziców może być w domu w tym samym czasie. Urlop przysługuje ojcu, niezależnie od tego, co aktualnie robi matka dziecka – pracuje/jest na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym. Urlop ojcowski, w przeciwieństwie do tzw. urlopu tacierzyńskiego jest urlopem samodzielnym i można z niego skorzystać niezależnie od wykorzystania urlopu macierzyńskiego od matki dziecka.

Informacja #9 Taka sama ilość dni urlopu, niezależenie od ilości dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

Ustawodawca nie przewidział wydłużenia urlopu w przypadku urodzenia bliźniaków czy trojaczków. Oznacza to, że jeżeli pracownikowi urodzą się bliźniaki liczba dni przysługujących w ramach urlopu ojcowskiego nie zwiększy się i nadal pracownikowi będzie przysługiwało dwa tygodnie urlopu ojcowskiego.

Informacja #10 Mężczyznom prowadzącym działalność gospodarczą przysługuje zasiłek za czas urlopu ojcowskiego.

Urlop ojcowski jak już wspomniałam jest pojęciem z prawa pracy i nie przysługuje mężczyznom prowadzącym własną działalność gospodarczą. Jednak ojcowie na działalności mogą skorzystać z tzw. zasiłku za czas urlopu ojcowskiego. Szczegółowe informacje znajdziecie w artykule dostępnym tutaj:

Czy tacie prowadzącemu działalność gospodarczą przysługuje urlop ojcowski?

Bibliografia:

  • Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141, Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
    Kodeks pracy.
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Hits: 1530

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close