Działalność nierejestrowana, a podatek od towarów i usług (VAT 2019).

O działalności nierejestrowanej pisałam, już wielokrotnie, ale wciąż, jak bumerang powraca pytanie – Czy osoba prowadząca taką działalność będzie zobowiązana do comiesięcznego rozliczania podatku VAT?

Definicja działalności gospodarczej w VAT.

Ustawa o podatku od towarów i usług ma własną definicję działalności gospodarczej. Definicja z ustawy o podatku VAT obejmuje również osoby, które – zgodnie z ustawą Prawo Przedsiębiorców – prowadzą działalność nieewidencjonowaną. W konsekwencji osoby te powinny być uznane za podatników podatku VAT (oczywiście jeśli będą  spełniać pozostałe ustawowe warunki).

Zwolnienia w podatku od towarów i usług .

Art. 113 ustawy o podatku VAT wskazuje, że podmioty których przychody w ciągu roku nie przekroczyły kwoty 200 tys. zł są podmiotowo zwolnione z podatku VAT. Nie mają one obowiązku składania deklaracji VAT oraz wysyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Brak zwolnienia, mimo nie przekroczenia kwoty 200 tys. zł.

Zgodnie jednak z art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnienie podmiotowe z VAT nie dotyczy podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

c) budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,

d) terenów budowlanych,

e) nowych środków transportu;

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

* Od lipca 2018 r. podatek VAT od pierwszej czynności płacić należy również od:

 • dostawy komputerów,
 • wyrobów elektronicznych i optycznych,
 • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego ,
 • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych,

w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

Obowiązki podatników VAT.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną, która nie może korzystać ze zwolnienia z VAT (tj. wykonuje typ działalności bezwzględnie zobowiązujący ją do bycia czynnym podatnikiem VAT), sprzedaż dokumentuje co do zasady fakturami VAT. Dodatkowo należy podkreślić, iż czynny podatnik VAT zobligowany jest do:

 • prowadzenia rejestrów VAT sprzedaży oraz zakupów,
 • składania deklaracji VAT (za okresy miesięczne w formie elektronicznej).
 • Aby prawidłowo dokonać rozliczeń w zakresie podatku VAT, należy posiadać NIP. W przypadku gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie posiada NIP-u, powinna wystąpić o jego przyznanie, składając w urzędzie druk NIP-2.
 • Tego rodzaju czynności zmuszają do złożenia druku VAT-R i opłacania podatku VAT już od pierwszej tego rodzaju czynności.
 • Prowadzenie ich zmusza wówczas również do opłacania VAT od pozostałych czynności (nie tylko tych objętych brakiem zwolnienia).

Ewidencja dla podatników zwolnionych z VAT?

Art. 109 ustawy o podatku od towarów i usług, zobowiązuje korzystających ze zwolnienia podatników do prowadzenia dziennej, uproszczonej ewidencji sprzedaży. Ewidencja może być narzędziem służącym do kontroli legalności działań podatników zajmujących się działalnością nierejestrową.

Kasa fiskalna?

W przypadku, gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób prywatnych oraz rolników ryczałtowych, należy ustalić czy w tym przypadku nie jest wymagane posiadanie kasy fiskalnej i rejestrowania na niej tych transakcji. Natomiast gdy osoba prowadząca działalność nierejestrowaną korzysta ze zwolnienia z kasy fiskalnej, sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych można ujmować w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Faktury?

W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą – fakturą bez VAT w przypadku podmiotów zwolnionych z VAT, fakturą VAT w przypadku podatników VAT.  Natomiast gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, tutaj co do zasady istnieje obowiązek wystawienia faktury tylko na wyraźną prośbę nabywcy. Jednak ze względów praktycznych mimo zwolnienia z kasy fiskalnej można całą sprzedaż dokumentować fakturami, nawet mimo braku wyraźnej prośby nabywcy.

Podsumowanie na podstawie wydanych interpretacji i informacji umieszczonych na stronie Krajowej Informacji Podatkowej.

Zgodnie z informacjami ogólnodostępnymi na stronie Krajowej Informacji Podatkowej (tutaj) – osoby fizyczne nawet jak nie przekroczą 1.050 zł (*w 2019 – 1125zł) miesięcznie przychodu dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców wykonując czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT z chwilą wykonania ww. czynności automatycznie będą zobligowani do zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni.

Przyczyną takiej odpowiedzi jest rozbieżność w treść definicji działalność gospodarcza dla celów ustawy Prawo przedsiębiorców oraz definicji działalności gospodarczej dla celów ustawy o podatku od towarów i usług.

Obie definicje choć podobne nie są identyczne. Definicja dla celów ustawy o VAT jest definicją szerszą w zakresie przedmiotowym i podmiotowym, obejmuje bowiem nie tylko wszelką działalność gospodarczą, ale również nie zawiera wyjątków takich jakie są unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców. W związku z tym – osoby, które na gruncie ustawy Prawo przedsiębiorców nie są uważane za przedsiębiorców, czyli m.in. osoby których przychód nie przekroczył miesięcznie 1.125 zł,  są przedsiębiorcami, a więc są podatnikami VAT z wszystkimi tego konsekwencjami.

Oczywiście, jak wspomniałam już wcześniej – większość przedsiębiorców będzie zwolniona z obowiązku rozliczania podatku VAT, ponieważ nie przekroczy ustawowego progu – 200 000 zł, ale jeżeli osoby wykonujące działalność nierejestrowaną – wykonają czynności wskazane w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, to z chwilą wykonania czynności tam wskazanych utracą prawo do zwolnienia podmiotowego i będą zobowiązani zarejestrować się jako podatnicy VAT czynni oraz rozliczać podatek VAT należny, z możliwością odliczania podatku naliczonego.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Interpretacja indywidualna z 20 września 2018 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.397.2018.2.ISK – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowe
 • https://www.izbapodatkowa.pl/dzialalnosc-nierejestrowana-a-podatek-vat,4,2379 – Wojciech Zajączkowski

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Prawa matek, a działalność nierejestrowana. Sześć plusów i minusów prowadzenia działalności nieewidencjonowanej.

https://www.prawo-mamy.pl/2018/05/04/dzialalnosc-nierejestrowana/

https://www.prawo-mamy.pl/2018/05/09/dzialalnosc2/

Biznes i macierzyństwo? Świadczenie rodzicielskie, a działalność nierejestrowana.

Działalność nierejestrowana, a świadczenie pielęgnacyjne 2019.

Działalność nierejestrowana, a urlop macierzyński 2019.

Działalność nierejestrowana, a umowa zlecenia.

Hits: 7782

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close