Wakacyjny wyjazd z dzieckiem za granicę 2019. O jakich czterech dokumentach muszą pamiętać mamy?

Żyjemy w czasach, gdzie podróż za granicę, nawet z bardzo małym, kilkumiesięcznym dzieckiem nikogo nie dziwi. Rodzice podróżują zarówno w celach zawodowych, prywatnych, jak i rekreacyjnych. Niezależnie od przyczyn i celu podróży, rodzice muszą pamiętać nie tylko o wyprawce turystycznej dla swojego dziecka i zapakowaniu odpowiedniego stroju czy leków, ale również o tym, by przygotować dla dziecka odpowiednie dokumenty. Wcześniejsze zapoznanie się z prawnymi zasadami podróżowania z dzieckiem za granicę, pomoże mamom spokojnie spać i zapewni bezpieczeństwo.

Dzisiejszy artykuł, jest powiązany z artykułem fotograficznym o Wilnie. Jeśli szukasz inspiracji i ciekawych miejsc do zwiedzenia w stolicy Litwy (takich, które możesz zobaczyć podróżując razem z dziećmi) – zerknij tutaj:

Wilno w jeden dzień? 10 miejsc i zabytków, które musisz zobaczyć!

Dowód osobisty dla niepełnoletniego dziecka.

Dowód osobisty dla dziecka to podstawowy dokument, który musimy posiadać w czasie zagranicznych wycieczek. Wyjeżdżając na wakacje do kraju należącego do strefy Schengen, możemy wyrobić dziecku dowód osobisty lub paszport. W innych krajach konieczny będzie paszport. Nie wystarczy dowód osobisty.

Ważność dowodu osobistego dla dziecka?

 • Dowód osobisty dla dziecka, które ma mniej niż 5 lat, jest ważny 5 lat,
 • Dowód osobisty dla dziecka, które ma więcej niż 5 lat, jest ważny 10 lat.

Wniosek składamy w dowolnym organie gminy, bez względu na adres zameldowania. Możemy złożyć wniosek również  w formie elektronicznej – EPUAP – tutaj. 

Co jest potrzebne, aby wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • obecność dziecka (jeżeli ukończyło 5 lat) i rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecku pozostało więcej niż 30 dni do 18 urodzin
 • zdjęcie o wymiarach 35×45 mm, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Na dowód poczekać trzeba ok. 30 dni – w wyjątkowych przypadkach dłużej (w takich sytuacji urzędnik powinien nas poinformować o przedłużeniu czasu na wyrobienie dowodu osobistego)

Paszport dla dziecka.

Paszport to drugi dokument tożsamości, który uprawnia do opuszczenia Polski. Jest konieczny jeżeli wyjeżdżamy do krajów spoza strefy Schengen.

Ważność paszportu?

 • 5 lat od wydania — dla dziecka do 13 lat,
 • 10 lat od wydania — dla osoby powyżej 13 lat.

Ciekawostka! Koszty wyrobienia paszportu są dużo niższe dla rodzin, które posiadają Kartę Dużej Rodziny (zniżka na paszport jest jedną z podstawowych ulg w tym programie).

Wniosek o wydanie paszportu składamy w dowolnym wydziale paszportowym, bez względu na miejsce zameldowania 

Uwaga! Wniosek możemy złożyć tylko w urzędzie – nie ma możliwości złożenia wniosku o paszport dla dziecka przez EPUAP. 

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka?

 • wniosek o wydanie paszportu
 • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dokumentu (lub obecność obojga rodziców/opiekunów z dowodami tożsamości do wglądu)
 • obecność dziecka, jeżeli ukończyło 5 lat
 • zdjęcie paszportowe o wymiarach 35×45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Rodzice mogą wykonać zdjęcie samodzielnie (ale musi spełniać określone wymagania – szczegóły znajdziesz tutaj).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)

Większość z nas jest ubezpieczona w Narodowym Funduszu Zdrowia i w związku z tym, zarówno Nam, jak i naszym dzieciom będzie przysługiwało prawo do otrzymania bezpłatnych świadczeń lekarskich w krajach Unii Europejskiej i EFTA. 

Warunek! By móc skorzystać z tego prawa musimy przed wyjazdem do innego europejskiego kraju wyrobicie sobie i dzieciom Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 • Wniosek o wydanie dokumentu EKUZ składamy w oddziale NFZ
 • Wydanie karty jest bezpłatne.
 • Karta nie uprawnia do leczenia planowego, sprawdza się wyłącznie w ramach nagłych wypadków podczas pobytu czasowego poza granicami Polski.
 • Kartę otrzymujemy od ręki, zaraz po złożeniu wniosku.

Jak możemy złożyć wniosek o EKUZ?

 • zeskanować i wysłać mailem do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać pocztą lub faksem do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

Jak możemy odebrać EKUZ?

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 • Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku Sposób odbioru karty  zaznaczysz pole: Przesłać pocztą na adres.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniając stosowny wniosek.

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

Przykładowo:

Zgoda rodziców na wyjazd dziecka za granicę.

Zgoda będzie konieczna, gdy dziecko wyjeżdża z dziadkami, ciocią lub naszą znajomą. W przypadku, gdy dziecko ma wyjechać za granicę pod opieką wskazanej osoby dorosłej np. jednej z wyżej wymienionych, wówczas oboje rodzice dziecka muszą udzielić takiej zgody.

Jeżeli jedno z rodziców planuje wyjechać z dzieckiem za granicę, wówczas musi uzyskać zgodę  na  tenże wyjazd od drugiego z rodziców. Wynika to z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz orzecznictwa.

Z władzą rodzicielską jednego rodzica mamy do czynienia w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, a także wtedy gdy drugi rodzic władzy rodzicielskiej został pozbawiony lub uległa ona zawieszeniu. Przykładowo zatem, jeżeli ojciec został pozbawiony władzy rodzicielskiej, to matka może samodzielnie zdecydować o wyjeździe dziecka za granicę.

Zgodnie bowiem z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym – jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom – każde z nich wykonuje ją samodzielnie, ale w  istotnych sprawach dziecka rodzice  podejmują wspólne decyzje. W sprawach spornych każde z rodziców może zwrócić się do sądu rejonowego – wydział rodzinny i nieletnich z wnioskiem o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka.

W literaturze i orzecznictwie przyjęto, że do istotnych spraw dziecka należą sprawy dotyczące: miejsca pobytu dziecka, (-) sposobu spędzania wakacji, w tym w  szczególności wyjazdu za granicę.

W wyroku z dnia 6 marca 1985 r. w sprawie o sygn. III CRN 19/85 Sąd Najwyższy stwierdził: 

Wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka, wymaga zgody obojga rodziców wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody – orzeczenia sądu opiekuńczego

Dokument powinien być sporządzony na piśmie (najlepiej w formie poświadczenia notarialnego) oraz przetłumaczony na język angielski lub język kraju, do którego się udajemy się na wakacje.

Bibliografia:

 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2019 r., poz. 224)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
 • Ignaczewski J., Kodeks rodzinny i opiekuńczy  Komentarz, Warszawa 2010, s. 573
 •  Wanda Książek, Wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę – kilka spraw
   https://www.lexagit.pl/wyjazd-niepelnoletniego-dziecka-granice-spraw-1/

Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jak bezpiecznie podróżować z dzieckiem? Prawo drogowe dla rodziców w pigułce 2019.

Wilno w jeden dzień? 10 miejsc i zabytków, które musisz zobaczyć!

Weekend z dziećmi w Kazimierzu Dolnym. Osiem miejsc, które warto zobaczyć.

Bieszczady z dziećmi – aspekty prawne.

Hits: 210

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close