Działalność nierejestrowana 2020. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza, że uzyskiwane z niej dochody są zwolnione z podatku. Z każdych zarobionych pieniędzy musimy rozliczyć się z fiskusem.

Jak rozliczyć dochód uzyskany z prowadzenia działalności nierejestrowanej?

Czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą wpłacać zaliczki na podatek?

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc zobowiązana do odprowadzania miesięcznych zaliczek na PIT. Zaliczek nie musimy wpłacać, ale uzyskane w ciągu roku zarobki musimy wykazać w rozliczeniu rocznym (wraz z innymi dochodami osobistymi) w rubryce przychody z innych źródeł – “działalność nierejestrowana”.

Na jakich zasadach rozliczają się osoby prowadzące działalność bez rejestracji?

Zarobki z działalności nieewidencjonowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zastosowanie ma tu skala podatkowa (stawki PIT w wysokości 17% lub 32%). Niemożliwe jest zastosowanie stawki liniowej w wysokości 19%.

UWAGA! Od 1 października 2019 roku obowiązuje nowa, niższa stawka 17% zamiast 18%.  Skala podatkowa uległa zmianie za cały rok 2019, choć nowelizowane przepisy weszły w życie w październiku. W efekcie niższy podatek obejmuje wstecznie również podatników, którzy otrzymali wynagrodzenia przed 1 października 2019 r., czyli przed dniem wejścia w życie zmian w przepisach podatkowych. Dopiero od 2020 r. podatek będzie wynosił 17%. W 2019 r. podatek PIT wynosi co do zasady 17,75%.

Czy ulga zerowy PIT dla młodych obejmuje dochody uzyskiwane z działalności nierejestrowanej?

Niestety nie. Ulga dla młodych nie dotyczy osób prowadzących działalność nierejestrowaną. Osoba fizyczna musi zapłacić podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w ramach działalności nierejestrowanej. Nawet jeśli jest osobą poniżej 26 roku życia.

Obejrzyj filmik na IGTV, w którym odpowiadam na pytanie czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Czy możliwe jest wspólne rozliczenie małżonków, jeśli jedno z nich prowadzi działalność nierejestrowaną?

Tak. Działalność nierejestrowana nie wyklucza wspólnego rozliczenia. Małżonkowie mogą  złożyć wspólny PIT. Będzie to PIT-36, w którym jest wiersz dotyczący dochodów z działalności nierejestrowej.

Należy pamiętać o podstawowych warunkach wspólnego rozliczenia małżonków, czyli:

 • przez cały rok pozostają w związku małżeńskim (rozwód, zawarcie małżeństwa w takcie roku eliminuje wspólne rozliczenie),
 • przez cały rok istnieje między nimi ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej (umowy o rozdzielności majątkowej eliminują rozliczenie tego rodzaju; umowy o rozszerzeniu lub ograniczeniu wspólności majątkowej – pozwalają na wspólne opodatkowanie; separacja prawna nie pozwala na wspólne rozliczenie, separacja faktyczna bez orzeczenia – nie ogranicza prawa do rozliczenia wspólnie),
 • żaden z małżonków nie opłaca podatku liniowego (PIT-36L), ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28,
 • małżonkowie pozostają polskimi rezydentami podatkowymi,
 • małżonkowie złożą wniosek o wspólne opodatkowanie w deklaracji podatkowej, albo poprzez korektę wcześniej złożonej deklaracji lub wniosek ten znajdzie się w deklaracji PIT złożonej przez nich po terminie ustawowym.

Czy wspólne rozliczenie z małżonkiem, jest korzystne dla osób prowadzących działalność nierejestrowaną?

Tak, jeśli działalność nierejestrowana to nasz jedyny dochód i póki co jest bardzo mały. Najbardziej wspólne rozliczenie jest korzystne w sytuacji, gdy jedno z małżonków zarabia niewiele, a drugi z małżonków posiada dochód roczny przekraczający pierwszy próg skali podatkowej – czyli 85.528 zł; wówczas korzyścią jest opodatkowanie zarobków obojga małżonków w według stawki 17%.

Czy osoby osiągające dochód z działalności nierejestrowanej mają prawo do ulgi podatkowej na dziecko (tzw. ulga prorodzinna) ?

Tak. Ulga na dziecko rozliczana jest w deklaracji rocznej PIT-36 składanej przez osoby prowadzące działalność nierejestrowaną poprzez dołączenie do zeznania załącznika PIT/O, w którym wykazuje się liczbę dzieci, kwotę przysługującej ulgi oraz informacje o dzieciach. Ulga na dziecko może przysługiwać podatnikowi za cały rok lub za kilka miesięcy.

Z ulgi prorodzinnej mogą korzystać osoby, które jednocześnie spełniają następujące warunki:

 • Są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczającymi się na podstawowych zasadach, tj. według skali progresywnej.
 • Posiadają odpowiedni tytuł – przysługuje im władza rodzicielska, są opiekunami prawnymi lub rodzicami zastępczymi dziecka.
 • W przypadku podmiotów innych niż rodzice, spełniają dodatkowe warunki (np. w przypadku opiekunów prawnych – dziecko z nimi zamieszkuje).
 • Korzystają z ulgi na dzieci, które są małoletnie, otrzymujące zasiłek (rentę), dorosłe, ale pobierające naukę.
 • W przypadku dorosłych dzieci nie nastąpiło wyłączenie (np. przekroczenia progu wieku, limitu dochodów, ślubu dziecka lub umieszczenia w placówce sprawującej całodobową opiekę).
 • W przypadku, gdy podatnicy posiadają jedno dziecko spełniają dodatkowe warunki, w postaci np. progu dochodowego.

Więcej o uldze prorodzinnej możesz przeczytać tutaj:

Ulga prorodzinna. Kto może z niej skorzystać?

Czy osobom bezrobotnym przysługuje ulga na dziecko?

Czy mogę rozliczyć działalność nierejestrowaną składając PIT przez Internet? Na jakiej stronie?

Tak. Strona to podatki.gov.

Czy jest jakaś kwota wolna od podatku, jeśli działalność nierejestrowana to mój jedyny dochód?

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu, która nie tworzy obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Dotyczy ona również osób prowadzących biznes na próbę. Jeśli działalność rejestrowana stanowi Twój jedyny dochód (jest to Twoje jedyne źródło przychodów) to przy maksymalnym dopuszczalnym przychodzie i braku jakichkolwiek kosztów jego uzyskania to kwota maksymalnego podatku, który należałoby zapłacić, wynosiłaby 2 396,25 (limit w 2019 roku wynosił 1 125 zł miesięcznie czyli maksymalnie 13 500 zł w skali roku). Jeśli weźmiemy pod uwagę kwotę wolną od podatku, to podatek do zapłaty wyniesie 1 847,95 zł. Jeśli zarobiliśmy dużo mniej albo ponieśliśmy koszty, które obniżają podstawę opodatkowania i w związku z tym nasz dochód wynosi mniej niż 8 000 zł, to nie zapłacimy podatku. Musimy złożyć deklarację, w której wykażemy, że podatek do zapłaty wynosi zero.

Do kiedy musimy rozliczyć się w PIT z działalności nierejestrowanej?

Obowiązują zasady ogólne. Deklarację PIT-36 składamy do 30 kwietnia roku następnego roku po uzyskaniu dochodu, tj. dochody z działalności nierejestrowanej które uzyskaliśmy w 2019 roku, musimy rozliczyć (i zapłacić podatek) do 30 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

 

Hits: 4618

Dodaj komentarz