Praca na etacie i prowadzenie działalności nierejestrowanej a ciąża i zwolnienie lekarskie.

Rozważmy sytuację kobiety, która pracuje na etacie i spodziewa się dziecka. Ze względu na zdrowie i fakt, iż praca którą wykonuje stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety (oraz dziecka) lekarz wystawił zwolnienie. Kobieta oprócz pracy na etacie, zarabiała kilkaset złotych miesięcznie dziergając kocyki i sprzedając je na OLX. Dzierganie kocyków, to praca niezwiązana z pracą na etacie. W porównaniu to dźwigania ciężarów, praca dorywcza tej kobiety, to praca lekka, przyjemna, nie zagrażająca życiu i zdrowiu tej kobiety (i jej dziecku).

Od razu zaznaczę, że nie ma przeciwwskazań do łączenia pracy na etacie z działalnością nierejestrowaną w przypadku, gdy ciąża pracownicy przebiega prawidłowo i nie korzysta ona ze zwolnienia lekarskiego.

Zastanówmy się jednak czy w sytuacji, gdy pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim nadal może wykonywać pracę w formie działalności nierejestrowanej?

Niestety w takim przypadku odpowiedź będzie negatywna. Prawo jednoznacznie zabrania jakichkolwiek działań zarobkowych podczas pobierania zasiłku chorobowego, a to oznacza, że zwolnienie dostarczone pracodawcy od razu wyklucza inne aktywności zawodowe. Wyklucza pracę na własny rachunek, czyli prowadzenie działalności gospodarczej lub nierejestrowanej. Nawet jeśli ta aktywność to tylko dzierganie w łóżku kocyków, wystawienie faktury, sprzedaż przez Internet.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Co więcej, zgodnie z orzecznictwem sądowym wykonywanie pracy (prowadzenie innej działalności) w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Stanie się tak wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia lekarskiego, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Nie stanowi natomiast ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia czy prowadzenie działalności nierejestrowanej w okresie zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą prawa do zasiłku chorobowego. Dodatkowo może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnego), z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić nawet w czasie, gdy pracownica jest w ciąży.

Co powinna zatem co powinna zrobić kobieta, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, a do tej pory prowadziła działalność nierejestrowaną?

Powinna niejako zawiesić na czas zwolnienia prowadzenie działalności nierejestrowanej i wrócić do pracy dorywczej dopiero, gdy urodzi dziecko (skończy się zwolnienie lekarskie).

Podstawa prawna:

  • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt: I PK 208/2002, LexPolonica nr 365880)
  • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 stycznia 1998 r., sygn. akt. I PKN 486/97, LexPolonica nr 332329)
  • Kodeks Pracy.
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

 

Hits: 109

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close