Praca na etacie i prowadzenie działalności nierejestrowanej a ciąża i zwolnienie lekarskie.

Rozważmy sytuację kobiety, która pracuje na etacie i spodziewa się dziecka. Ze względu na zdrowie i fakt, iż praca którą wykonuje stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety (oraz dziecka) lekarz wystawił zwolnienie. Kobieta oprócz pracy na etacie, zarabiała kilkaset złotych miesięcznie dziergając kocyki i sprzedając je na OLX. Dzierganie kocyków, to praca niezwiązana z pracą na etacie. W porównaniu to dźwigania ciężarów, praca dorywcza tej kobiety, to praca lekka, przyjemna, nie zagrażająca życiu i zdrowiu tej kobiety (i jej dziecku).

Od razu zaznaczę, że nie ma przeciwwskazań do łączenia pracy na etacie z działalnością nierejestrowaną w przypadku, gdy ciąża pracownicy przebiega prawidłowo i nie korzysta ona ze zwolnienia lekarskiego.

Zastanówmy się jednak czy w sytuacji, gdy pracownica przebywa na zwolnieniu lekarskim nadal może wykonywać pracę w formie działalności nierejestrowanej?

Niestety w takim przypadku odpowiedź będzie negatywna. Prawo jednoznacznie zabrania jakichkolwiek działań zarobkowych podczas pobierania zasiłku chorobowego, a to oznacza, że zwolnienie dostarczone pracodawcy od razu wyklucza inne aktywności zawodowe. Wyklucza pracę na własny rachunek, czyli prowadzenie działalności gospodarczej lub nierejestrowanej. Nawet jeśli ta aktywność to tylko dzierganie w łóżku kocyków, wystawienie faktury, sprzedaż przez Internet.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie niezgodnie z jego celem traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Co więcej, zgodnie z orzecznictwem sądowym wykonywanie pracy (prowadzenie innej działalności) w czasie zwolnienia lekarskiego może być kwalifikowane jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Stanie się tak wówczas, gdy pracownik swoim zachowaniem przekreśla cele zwolnienia lekarskiego, czyli jak najszybszy powrót do zdrowia i odzyskanie zdolności do wykonywania pracy. Nie stanowi natomiast ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych wykonywanie w czasie zwolnienia chorobowego pracy, która nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarskimi.

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia czy prowadzenie działalności nierejestrowanej w okresie zwolnienia lekarskiego wiąże się z utratą prawa do zasiłku chorobowego. Dodatkowo może być podstawą rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (dyscyplinarnego), z powodu naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Zwolnienie dyscyplinarne może nastąpić nawet w czasie, gdy pracownica jest w ciąży.

Co powinna zatem co powinna zrobić kobieta, która przebywa na zwolnieniu lekarskim, a do tej pory prowadziła działalność nierejestrowaną?

Powinna niejako zawiesić na czas zwolnienia prowadzenie działalności nierejestrowanej i wrócić do pracy dorywczej dopiero, gdy urodzi dziecko (skończy się zwolnienie lekarskie).

Podstawa prawna:

  • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 czerwca 2003 r., sygn. akt: I PK 208/2002, LexPolonica nr 365880)
  • Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 stycznia 1998 r., sygn. akt. I PKN 486/97, LexPolonica nr 332329)
  • Kodeks Pracy.
  • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

 

Hits: 501

Dodaj komentarz