Jak legalnie zakończyć prowadzenie działalności nierejestrowanej?

Osoba prowadząca działalność nierejestrową może w każdej chwili zakończyć prowadzenie biznesu na próbę.

Można zakończyć taką działalność z dnia na dzień, a jedynym obowiązkiem o którym muszą pamiętać osoby kończące prowadzenie działalności nierejestrowanej jest zapłacenie należnego podatku dochodowego od dochodu, który uzyskały w czasie prowadzenia działalności nierejestrowanej. Osoby prowadzące działalność bez rejestracji mogą też w dowolnej chwili złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Działalność nierejestrowa staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym w tym wniosku.

Działalność nierejestrowana 2020. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Działalność nierejestrowana a koszty uzyskania przychodu 2020?

Jeśli przychód należny z działalności nierejestrowanej zbliża się do limitu, warto zastanowić się czy jesteśmy gotowi na zarejestrowanie działalności gospodarczej czy może chcielibyśmy skorzystać z innych rozwiązań, np. może warto rozważyć opcję zarejestrowania startupu, skorzystania z możliwości które dają np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości?

Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 oraz z 2018 r.
poz. 650), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.
2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.
3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną
w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości,
o którym mowa w ust. 1.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

Jeżeli przychód należny z działalności nierejestrowej przekroczy miesięczny próg przychodów, to działalność ta staje się działalnością gospodarczą od dnia, w którym nastąpiło to przekroczenie.

Jak prawidłowo wyliczyć limit działalności nierejestrowanej obowiązujący w 2020 roku?

W przypadku przekroczenia limitu należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG w terminie 7 dni od tego dnia. Tu nie mamy wyboru. Zarejestrowanie działalności gospodarczej po przekroczeniu limitu jest obligatoryjne. Przychody z działalności nierejestrowej uzyskane w okresie od dnia, w którym przekroczono limit przychodu należnego, do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG (a jeżeli wniosek nie został złożony w terminie 7 dni – do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu), są rozliczane jak przychody z działalności nierejestrowanej.

Dopiero po upływie wyżej wspomnianych okresów są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jak przychody z działalności gospodarczej.

 

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

 

Hits: 516

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close