Biznes na próbę w czasach kryzysu. Jak legalnie wystartować z biznesem online i prowadzić go w formie działalności nierejestrowanej?

Jest popołudnie, zaczynam pisać ten tekst w momencie kiedy na moją skrzynkę spływają wiadomości Widziałaś? Wprowadzają zakaz przemieszczania się.  Ciężki czas przed nami. Najbliższe trzy tygodnie będą obciążające psychicznie i ekonomicznie. Wiele firm upadanie, wielu ludzi zostanie bez pracy, niektóre przedsiębiorstwa wprowadzają pracę zdalną. Jedno jest pewne, świat nie będzie już wyglądał tak samo. Większość swoich tekstów kieruję do mam, ale aktualnie widzę potrzebę podzielenia się moją wiedzą i przemyśleniami z większą grupą ludzi.

Każdy z nas ma prawo do swoich emocji, każdy ma prawo decydować jak wykorzysta ten czas, każdy z nas ma prawo być zmęczony. Też jestem zmęczona. Też targa mną momentami sinusoida emocjonalna. Wiem, jednak że to się skończy. Musi się skończy. Może stan zawieszenia potrwa kolejny miesiąc, może kolejne sześć. Tego nie wie nikt, ale będziemy musieli zaadaptować się do nowych warunków pracy.

W czasie rozmów z czytelniczkami wyklarowały się obecnie dwie grupy ludzi. Ci którzy nie mają albo fizycznej albo psychicznej możliwości by działać oraz Ci, dla których działanie jest lekarstwem. Jeśli należysz do tej drugiej grupy, ten artykuł jest dla Ciebie. Nawet małe kroki, nawet małe działania mogą pomóc później Tobie odnaleźć się w nowej rzeczywistości i wejść w nią dużo spokojniej. Wiem, że zakładanie biznesu w czasach kryzysu brzmi jak jedno wielkie nieporozumienie. A co jeśli ten biznes nie musi być opodatkowany składkami ZUS, co jeśli możesz zacząć jeszcze dziś, co jeśli nie musisz ponosić dużych kosztów, co jeśli możesz zrezygnować z tego biznesu bez większych konsekwencji?

Biznes online na próbę?

Dlaczego nie? Budowanie marki osobistej to długotrwały proces. Nie wystarczy postawić strony, napisać regulaminu i sprzedawać. Musisz mieć dla kogo sprzedawać. Teraz siłą rzeczy każdy z nas oszczędza, ale to się kiedyś skończy. Śmiało możesz zacząć budować bazę swoich przyszłych klientów, możesz pracować nad darmowymi treściami, możesz tworzyć treści do social mediów, możesz pisać z czytelnikami i potencjalnymi klientami, możesz się reklamować, możesz badać swoją grupę docelową, możesz pracować nad strategią, możesz tworzyć produkty, możesz spróbować coś sprzedać i zebrać opinię, możesz poprawić swój produkt. Możesz prowadzić działalność ciągłą, zorganizowaną i w celach zarobkowych, ale nie musisz zakładać działalności gospodarczej! Nie musisz pakować się kłopoty. Możesz prowadzić biznes online na próbę.

Jakie warunki musisz spełnić by legalnie wystartować z działalnością nierejestrowaną i prowadzić biznes online?

Warunek pierwszy.

Działalność nierejestrowana musi spełniać cechy działalności gospodarczej. Działalność musi być zorganizowana, ciągła, zarobkowa i wykonywana we własnym imieniu. Biznes online, jak najbardziej spełnia te cechy – jeśli stawiasz swoją stronę, sklep internetowy, organizujesz sprzęt, piszesz e-book, prowadzisz konsultacje online, to Twoja działalność jak najbardziej spełnia takie cechy.

Warunek drugi – działalność nierejestrowana i działalność regulowana wykluczają się.  

Jeżeli działalność, którą chcielibyśmy wykonywać wymaga uzyskania koncesji, pozwolenia lub licencji, to niestety nie może być ona prowadzona pod postacią działalności nieewidencjonowanej. Działalność reglamentowana może być prowadzona jedynie po uzyskaniu wpisu do odpowiedniego rejestru, jako działalność gospodarcza.

Przykłady działalności regulowanej (przykłady działalności, która nie może być wykonywana w formie działalności nierejestrowanej).

 • Koncesja: sprzedaż alkoholu, sprzedaż broni i materiałów wybuchowych, ochrona osób i mienia, poszukiwanie złóż kopalin, dystrybucja energii i paliw, budowa autostrad płatnych, przewóz lotniczy.
 • Pozwolenia: wyrób wina, produkcja wyrobów tytoniowych, prowadzenie aptek. działalność w zakresie gier losowych, schroniska dla bezdomnych zwierząt
 • Licencja: działalność do której wykonywania potrzebne jest posiadanie kwalifikacji i uprawnień zawodowych np. zdany egzamin czy wykupione ubezpieczenie OC przewóz taksówką,
 • Rejestr działalności regulowanej: żłobki i kluby dziecięce usługi detektywistyczne indywidualna lub grupowa praktyka lekarska, pielęgniarska.

Jak widzisz większość biznesów online nie wymaga uzyskania koncesji czy pozwolenia. 

Trzeci warunek.

Warunek czasowy. Czyta karta. Przepisy o działalności nierejestrowanej są skierowane do osób fizycznych, które dopiero zaczynają prowadzić tego typu aktywność gospodarczą. Jeśli ktoś aktualnie prowadzi lub w ostatnim czasie prowadził działalność gospodarczą, która np. nie przynosiła zysków i w związku z tym, chciałby prowadzić działalność nierejestrowaną, to niestety nie może.

Działalność nierejestrowa jest możliwa wyłącznie dla osób, które przez ostatnie 60 miesięcy (5 lat) od dnia wejścia w życie przepisów, nie prowadziły firmy. Mowa o działalności gospodarczej i spółce cywilnej. Spółki prawa handlowego (sp. z o.o., akcyjna, jawna) mają inną osobowość prawną, więc będąc wspólnikiem lub członkiem zarządu, nadal możemy prowadzić działalność nieewidencjonowaną. Dodatkowo, samodzielnie. Przy wejściu w życie przepisów 30 kwietnia 2018 roku, wprowadzono też okres karencji (przepisy przejściowe) dla osób, które prowadziły wcześniej działalność, ale została ona zamknięta na  co najmniej rok przed wejściem w życie ustawy dotyczącej działalności nierejestrowanej.

Podsumowując powyższe, możesz prowadzić działalność nierejestrową, gdy nie prowadziłaś wcześniej działalności gospodarczej, albo prowadziłaś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku twoja firma została wykreślona z CEIDG i nie rejestrowałaś jej ponownie.

Tutaj nie ma znaczenia jaką działalność gospodarczą prowadziłeś wcześniej. Nie będziesz mógł prowadzić biznesu online w formie działalności nierejestrowanej, gdy niedawno zamknąłeś inny biznes.

Czwarty warunek.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną musi być osobą fizyczna i musi tego typu działalność prowadzić samodzielnie. Zwolnienie z rejestracji przysługuje wyłącznie osobom fizycznym, podejmującym działalność w sposób samodzielny. Nie możemy prowadzić działalności nierejestrowanej w formie spółki cywilnej. Prowadzenie takiej działalności w formie spółki cywilnej mogłoby powodować obejście limitu (przychód byłby dzielony na dwie osoby).

Piąty warunek.

Warunek dochodowy. Nie możesz przekroczyć limitu działalności nierejestrowanej. Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Przedsiębiorców podstawowym warunkiem prowadzenia działalności nierejestrowanej jest nieprzekroczenie określanego limitu. Działalność bez rejestracji możemy prowadzić do czasu, gdy nasz miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekroczy kwoty 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.  W 2020 jest to kwota 1300 zł.

Ustawa zakłada, że warunek finansowy zostanie zachowany, jeżeli przychód należny nie przekroczy określonej kwoty. Przychód należny to zgodnie z art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Są to więc należności, które osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna otrzymać od swojego kontrahenta w zamian za wykonane usługi lub dostarczone towary.

Uwaga! Chciałabym tu zaznaczyć, że w tym warunku jest pewien haczyk. Słowo klucz. Przychód należny. Pamiętajmy, że przychód należny, to pojęcie dużo szersze niż dochód i liczymy go w inny sposób.

Przy ustalaniu przychodu należnego nie mają znaczenia ponoszone przez nas koszty prowadzenia działalności nierejestrowanej. Jedyne co możemy odliczyć, uwzględnić, wyłączyć przy liczeniu przychodu należnego to:

 • wartości zwróconych towarów,
 • udzielonych bonifikat i
 • skont.

Jeśli sprzedano towar i wystawiono dokument sprzedaży, ale fizycznie nie wystąpiła płatność, to już w miesiącu wystawienia dokumentu (albo nawet zawarcia samej umowy i ustalenia na jej podstawie należności za wymagalną) kwota z niego wynikająca wpływa na limit 1300 zł. W efekcie na podstawie nieotrzymanej płatności podatnik musi zarejestrować się jako przedsiębiorca.

Więcej o tym jak prawidłowo wyliczyć limit prowadzenia działalności nierejestrowanej przeczytasz tutaj:

Jak prawidłowo wyliczyć limit działalności nierejestrowanej obowiązujący w 2020 roku?

Warunek szósty 

Rejestracja, jako podatnik czynny VAT. Ten warunek nie dotyczy wszystkich działalności, ponieważ większość osób prowadzących działalność nierejestrowaną będzie zwolniona ze względu na niski obrót. Jednak osoby prowadzące biznes polegający na świadczeniu usług doradczych będą musiały zarejestrować się jako podatnik czynny VAT.  O tym dlaczego takie osoby muszą zarejestrować się jako podatnik czynny VAT i płacić dodatkowy podatek, przeczytasz tutaj:

Działalność nierejestrowana, a podatek od towarów i usług (VAT 2019).

Warunek siódmy

Osoby prowadzące biznes online prowadzące działalność nierejestrowaną w większości przypadków nie będą musiały posiadać kasy fiskalnej. Po pierwsze mogą skorzystać ze zwolnienia ze względu na niski obrót, a po drugie są też specjalne związane ze sprzedażą przez Internet, jeśli spełni się określone warunki związane z prawidłowym udokumentowaniem transakcji.

Warunek ósmy

Prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Warto wcześniej zapoznać się z przepisami dotyczącymi ewidencji i wystawiania faktur, rachunków. Przed rozpoczęciem sprzedaży produktów lub świadczenia usług warto mieć przygotowane wzory dokumentów. 

O tym, jak prawidłowo prowadzić ewidencję sprzedaży przeczytasz tutaj:

Biznes i macierzyństwo? Działalność nierejestrowana – faktury, rachunki i ewidencja sprzedaży.

Warunek dziewiąty

Obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z naszych zarobków musimy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym. Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną musza zapłacić podatek dochodowy (PIT). Przychód z działalności nierejestrowanej rozliczamy dopiero w zeznaniu rocznym wpisując odpowiednie kwoty w rubryce przychody z innych źródeł . W tym przypadku (w przeciwieństwie do warunku związanego z limitem) możemy uwzględnić koszty prowadzenia działalności. Nie trzeba wpłacać zaliczek na podatek. O tym, jak prawidłowo dokonać rozliczenia podatkowego biznesu online prowadzonego w formie działalności nierejestrowanej przeczytasz tutaj:

Działalność nierejestrowana 2020. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Warunek dziesiąty

Obowiązek zapoznania się przepisami dotyczącymi wszystkich przedsiębiorców. Poznaj prawa i obowiązki przedsiębiorców wynikające z innych ustaw niż ustawa Prawo Przedsiębiorców. Przygotuj się do legalnego prowadzenia działalności nierejestrowanej, zapoznaj się z przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumentów. Przygotuj wzór odstąpienia od umowy. Napisz regulamin sklepu, politykę prywatność, zadbaj o prawidłowe wdrożenie RODO w Twojej działalności nierejestrowanej.

Na jakie trzy aspekty warto zwrócić uwagę startując z biznesem online w ramach działalności nierejestrowanej ?

RODO

Nie ma znaczenia czy prowadzisz działalność gospodarczą, nierejestrowaną czy dopiero postawiłeś bloga. RODO dotyczy wszystkich. Musisz zrobić audyt swojego biznesu na próbę. Odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z ochroną danych osobowych. Szczegółowo to zagadnienie omówiłyśmy z Kasią Krzywicką w czasie RODOlive.

Więcej o zasadach prawidłowego wdrożenia RODO w działalności nierejestrowanej przeczytasz tutaj:

Działalność nierejestrowana, a RODO. Kiedy przedsiębiorcza mama musi stosować przepisy dotyczące RODO?

Osiem zasad wdrażania RODO w działalności nierejestrowanej.

Regulamin sprzedaży

 • Jak powinien wyglądać regulamin sklepu online ? Od czego zacząć?
 • Co powinno się znaleźć w regulaminie sprzedaży?
 • Czy można samodzielnie stworzyć Politykę prywatności, Regulamin sprzedaży oraz zadbać o inne prawne aspekty?
 • Kiedy warto skorzystać z pomocy prawnika ?
 • Od czego zacząć, jeśli mamy tylko jeden produkt np. jeden e-book? Czy dla jednego produktu lub konsultacji online którą sprzedajemy prowadząc działalność nierejestrowaną też musimy stworzyć regulamin?

Na te i inne pytania poznasz odpowiedź czytając wywiad z radcą prawnym Kingą Konopelko. Artykuł dostępny tutaj:

Działalność nierejestrowana, a sklep online? Wywiad z mecenas Kingą Konopelko o prawnych aspektach biznesów prowadzonych przez przedsiębiorcze mamy.

Obsługa posprzedażowa w działalności nierejestrowanej.

Działalność nierejestrowa, to działalność która miała  byś nieobciążona nadmiernymi obowiązkami, ale mowa tu o obowiązkach administracyjnych, formalnościach czy kosztach. W założeniu biznes na próbę to biznes nieobciążony nadmiernymi obowiązkami w stosunku do urzędów i organów państwowych. Pamiętajmy jednak, że wprowadzenie ułatwień o charakterze administracyjnym i fiskalnym nie może wiązać się z pogorszeniem sytuacji konsumentów. Sprzedawcy mimo, że niezarejestrowani w CEIDG muszą przestrzegać zapisów zawartych w kodeksie cywilnym, w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i przepisach unijnych dyrektyw. W relacjach sprzedawca-konsument, ten drugi w przepisach jest traktowany, jako słabsza strona. Przedsiębiorcy nie mogą stosować w umowa klauzul niedozwolonych i mają liczne obowiązki związane z prawami konsumentów.

Jakie obowiązki mają sprzedawcy prowadzący biznes online w stosunku do konsumentów?

Unijne i polskie prawo stawia konsumentów w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do sprzedawców. Szczególną ochroną objęte zostały zakupy na odległość (przez Internet bądź z katalogów wysyłkowych) oraz zakup poza lokalem przedsiębiorstwa. W momencie zakupu towaru lub usługi konsument nabywa też pewne prawa. Przysługuje mu prawo do pełnej informacji na temat kupowanego towaru, prawo do stwierdzenia niezgodności towaru z umową, a także do skorzystania z gwarancji.

Jeżeli chcesz sprzedawać przez Internet zgodnie z prawem, musisz spełnić obowiązki wynikające m.in. z:

 • RODO
 • ustawa Kodeks cywilny,
 • ustawa o prawach konsumenta

A także:

 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • ustawa Prawo telekomunikacyjne

Dokumenty o które musisz zadbać to przede wszystkim:

 • odpowiednie wdrożenie RODO (zerknij wyżej),
 • polityka prywatności,
 • regulamin sprzedaży (zerknij wyzej),
 • klauzule informacyjne,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Obowiązki informacyjne.

W zależności od tego, gdzie dochodzi do sprzedaży (sprzedaż tradycyjna na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa, na odległość), obowiązki sprzedawcy różnią się.

Obowiązki informacyjne w sprzedaży tradycyjnej.

Art. 2. 1. Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie. 2. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. 3. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

Obowiązkiem osoby prowadzącej działalność bez rejestracji jest przede wszystkim poinformowanie o cenie towaru. Sprzedawca musi wydać paragon, rachunek lub fakturę. Towar powinien być opisany, tj. powinien zawierać m.in. nazwę niewprowadzającą konsumenta w błąd oraz wskazywać producenta i importera. Na życzenie konsumenta osoba prowadząca działalność nierejestrowaną ma obowiązek sporządzić umowę, potwierdzającą najważniejsze postanowienia.

Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz gdy wartość zakupu przewyższa kwotę 2 tys. zł sprzedawca jest zobowiązany do sporządzenia takiej umowy. Sprzedawca powinien być przygotowany na to, że konsument może poprosić o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych postanowień umowy.

Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i czy inne dokumenty. Dokumenty te powinny być sporządzone w języku polskim lub, jeśli rodzaj informacji na to pozwala, w zrozumiałej formie graficznej.

Sprzedaż na odległość.

Umowa na odległość może być zawarta za pośrednictwem Internetu, formularza zamówienia, telefonu, radia czy telewizji. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną (sprzedawca) ma obowiązek jasno i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy. Klient (konsument) powinien zostać poinformowany m.in. o:

 • danych dotyczących sprzedawcy,
 • cenie i zasadach jej zapłaty,
 • kosztach i sposobie dostawy,
 • miejscu i sposobie składania reklamacji,

Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych, jednak jeśli sprzedawca (osoba prowadząca działalność nierejestrowaną) nie poinformuje kupującego o prawie odstąpienia od umowy, termin ten ulega przedłużeniu do 12 miesięcy. Jest to tzw. prawo konsumenta do namysłu.

Umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną powinna wykonać umowę najpóźniej w terminie 30 dni. Jeżeli osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie może spełnić świadczenia, bo przedmiot świadczenia jest niedostępny, powinna niezwłocznie zawiadomić o tym konsumenta

Reklamacja – gwarancja, rękojmia.

Reklamacja to tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi.  Jest to żądanie kupującego wobec sprzedawcy lub usługodawcy (wobec osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną), którego  podstawą jest odpowiedzialność za towar niezgodny z umową. Reklamację można złożyć w oparciu o rękojmię lub gwarancję. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta. Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy (osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną) określone roszczenia.

Klient może żądać:

 • wymiany towaru na nowy
 • naprawy towaru,
 • obniżenia ceny,
 • poprawienia usługi.

Jeśli spełnienie tych żądań nie jest możliwe, konsumentowi przysługuje:

 • zwrot pieniędzy lub
 • odstąpienie od umowy

Rękojmia.

Rękojmia z tytułu wad fizycznych jest niezależna od uprawnień wynikających z gwarancji. W związku z tym, jeśli na produkt udzielono gwarancji, nie oznacza to, że kupujący nie może dochodzić swoich praw na podstawie rękojmi. Wybór roszczenia należy do kupującego. Rękojmia to podstawa prawna dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy, osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego. Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów konsumpcyjnych. Rękojmia regulowana jest ustawowo, przepisami Kodeksu cywilnego, co oznacza, że przedsiębiorca nie może odmówić przyjęcia takiej reklamacji. Czas trwania rękojmi wynosi dwa lata od wydania towaru, chyba że jego okres przydatności kończy się wcześniej. Podstawą rękojmi są wady ukryte, o których kupujący nie wiedział w momencie zakupu. Jeśli sprzedawca poinformował np. o niekompletności produktu, klient nie może reklamować go na tej podstawie.

Gwarancja.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązanie gwaranta udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar konsumpcyjny nie miał właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarant to podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może nim być np. producent, dystrybutor lub sprzedawca (osoba prowadząca działalność nierejestrowaną).  Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia odpowiedzialności. Nie jest ona obowiązkowa, tj. producent nie musi jej oferować. Co więcej jeśli się na to zdecyduje, może to zrobić na własnych, określonych przez siebie warunkach. Klient w określonym w gwarancji terminie musi dostarczyć producentowi lub dystrybutorowi towar wraz z opisem wady, dowodem zakupu i kartą gwarancyjną. Gwarant powinien odpowiedzieć w czasie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

Czy warto prowadzić biznes na próbę w ramach działalności nierejestrowanej w czasie kryzysu? 

Tak! Warto prowadzić biznes na próbę w czasie kryzysu. Nigdy nie ma dobrego momentu na realizację swoich pomysłów. Warto działać, budować strategię, podejmować nowe wyzwania, szkolić się i podnosić swoje kompetencje.

Warto prowadzić biznes online w formie działalności nierejestrowanej, ponieważ:

 • Działasz legalnie.
 • Działasz spokojnie.
 • Budujesz swoją markę osobistą i pozycję eksperta.
 • Masz dużą szansę na dodatkowy przychód należny.
 • Masz szansę na to, by po kryzysie wejść na rynek z nowymi pomysłami.

Jeśli interesuje Cię temat biznesu na próbę zastanów się nad zakupem e-booka o działalności nierejestrowanej. Przygotowałam dla Ciebie kompleksowe opracowanie. Kompendium wiedzy prawnej, księgowej i macierzyńskiej na temat działalności bez rejestracji.

Więcej szczegółów jest dostępnych w zakładce sklep.

Hits: 780

You May Also Like

Close

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close