Jak prawidłowo prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży w działalności nierejestrowanej?

Osoby startujące z  działalność nierejestrowaną muszą prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Jest to jeden z podstawowych obowiązków nierejestrowanych przedsiębiorców.

 • Dlaczego prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży jest obowiązkowe?
 • Jakie są najważniejsze elementy uproszczonej ewidencji sprzedaży?
 • Jak prawidłowo księgować przychody w uproszczonej ewidencji sprzedaży?
 • Czy za brak prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży lub prowadzenie jej w sposób nierzetelny grożą jakieś konsekwencje prawne?

Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w tym artykule. Obejrzyj wideo lub zapoznać się z transkrypcją pisemną. Niniejszy artykuł jest podsumowaniem wyzwania o uproszczonej ewidencji sprzedaży, które zorganizowałam latem 2020 roku.

Czy osoby startujące z działalnością nierejestrowaną muszą prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży?

Czy zadałaś/zadałeś kiedyś sobie pytanie, dlaczego niektórzy ludzie podchodzą do tematu działalności nierejestrowanej poważnie i profesjonalnie, dbając o prawidłowy start w biznesie już od pierwszych chwil prowadzenia biznesu na próbę, dbając o dokumentację i strategię działania, podczas gdy inni traktują ją jako rodzaj szarej strefy, nie dbając o dokumenty, formalności i obowiązki podatkowe?

Nagrałam dla Ciebie serię filmów wideo w temacie uproszczonej ewidencji sprzedaży. Cel tej serii jest jasny, seria ma pomóc Tobie w prosty sposób pomóc Tobie legalnie wystartować z działalnością nierejestrowaną, poprzez rozpoczęcie prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Jestem przekonana, że próba osiągnięcia legalnego prowadzenia działalności nierejestrowanej nie zawsze jest tak prosta jak byś chciała. Wymaga to swoistych wyzwań, czytania niezrozumiałych ustaw (które są pisane trudnym językiem), szukania informacji w internecie oraz konfrontacji ze sprzecznymi treściami. Co krok pojawiają się kolejne komplikacje i obowiązki, a Ty czujesz się co raz bardziej sfrustrowana. Rozumiem to, przecież chcesz tylko zacząć sprzedawać swoje produkty (np. rękodzielnicze) lub zacząć świadczyć usługi (np. fotograficzne).

Jestem pewna, że jesteś uczciwą osobą, ale czasem ciężko jest wszystko ogarnąć. Podobnie jest z uproszczoną ewidencją sprzedaży. Już sama nazwa DZIAŁALNOŚĆ NIEEWIDENCJONOWANA może wprowadzać w błąd osoby które chciałby rozpocząć prowadzenie małego biznesu. Nazwa ta bowiem sugeruje, że żadna ewidencja nie jest konieczna. I jest to prawda jedynie w kontekście wpisu w CEIDG. Rzeczywiście nie ewidencjonujemy działalności nierejestrowanej w żadnym systemie czy rejestrze. Jednak musisz pamiętać, że większość obowiązków związanych z działalnością nierejestrowaną wynika z innych ustaw niż ustawa Prawo przedsiębiorców.

Obowiązek prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży (podstawa prawna):

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) wszystkie osoby po spełnieniu określonych przesłanek (m.in. działalność ciągła, zorganizowana, wykonywana w celach zarobkowych i samodzielnie) będą uznawane za przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Zgodnie z art. 109 VAT osoby zwolnione z VAT ze względu na niskie dochody (większość osób prowadzących działalność nierejestrowaną) będą zobowiązane do prowadzenia dziennej, uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Art. 109 VAT

Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 wartość sprzedaży a zwolnienia podatkowe ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

 

Art.  113 VAT 

Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

 

Osoby, które nie będą mogły skorzystać ze zwolnienia (np. świadczenie usług doradczych, usługi jubilerskie, sprzedaż produktów z elementami złota i srebra) będą zobowiązane do:

 • rejestracji jako podatnik czynny VAT,
 • prowadzenia rejestru sprzedaży oraz
 • składania co miesięcznych deklaracji podatkowych i plików JPK_VAT.
Wiesz już, że prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży jest obowiązkowe w sytuacji, gdy chcesz legalnie prowadzić działalność nierejestrowaną.

Pytanie brzmi, jak prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży w prawidłowy sposób?

W tym nagraniu nauczę Cię jak prawidłowo rozpocząć uzupełnianie uproszczonej ewidencji sprzedaży, byś mogła profesjonalnie i legalnie wystartować z działalnością nierejestrowaną.

Za każdym razem, gdy strasz się działać uczciwie, legalnie i profesjonalnie nieuniknione jest, że na swojej drodze spotkasz problemy. Dlatego w tym wideo szczegółowo przeanalizowałam proces rozpoczęcia uzupełniania uproszczonej ewidencji sprzedaży i dbania o nią w taki sposób, byś uniknęła problemów prawnych, podatkowych oraz karnoskarbowych.

Zasady prawidłowego prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Zgodnie z ustawą o VAT uproszczona ewidencja sprzedaży musi być uzupełniana za dany dzień, najpóźniej przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu następnym. Prawidłowo prowadzona ewidencja sprzedaży powinna pozwolić na bezproblemowe określenie nie tylko momentu przekroczenia limitu VAT, ale też limitu działalności nierejestrowanej.

Brak jest konkretnych wskazań co powinno znaleźć się w uproszczonej ewidencji sprzedaży, ale najważniejsze informacje (minimum) to:

 • liczba pojedyncza transakcji,
 • data sprzedaży,
 • wartość sprzedaży (i wartość sprzedaży narastająco).

W automatycznej uproszczonej ewidencji sprzedaży, którą stworzyłam dla Ciebie w Excelu jest dużo więcej rubryczek.

Uważam, że każda dodatkowa informacja (np. rodzaj sprzedawanego produktu, numer dokumentu potwierdzającego sprzedaż, moment płatności, moment wykonania usługi) pozwoli panować Tobie nad działalnością nierejestrowaną i prowadzić ją w sposób profesjonalny. W tutorialu dostępnym razem z uproszczoną ewidencją sprzedaży dokładnie wyjaśniam, co w danych rubryczkach wpisać i dlaczego dana informacja (rubryczka) jest tak ważna.

Podstawową cechą dobrze prowadzonej ewidencji sprzedaży jest prowadzenie jej w sposób rzetelny.

W sytuacji, gdy nie będziesz prowadzić uproszczonej ewidencji sprzedaży, albo będziesz ją prowadzić w sposób nierzetelny możesz mieć kłopoty. W przypadku stwierdzenia, że podatnik (w tym przypadku osoba prowadząca działalność nierejestrowaną) prowadzi uproszczoną ewidencję sprzedaży w sposób nierzetelny, a na podstawie dokumentacji nie jest możliwe ustalenie wartości sprzedaży Naczelnik Urzędu Skarbowego może określić w drodze oszacowania wartość sprzedaży opodatkowanej i ustalić od niej kwotę podatku należnego. Jeśli nie można określić przedmiotu opodatkowania kwotę podatku ustala się przy zastosowaniu stawki 23%.

W następnym wideo podpowiem Ci, jak rozwiązać problem związany z określeniem momentu powstania przychodu zaksięgowaniem go (przychodu) w uproszczonej ewidencji sprzedaży.

W tym wideo tłumaczę, jak prawidłowo określić moment powstania przychodu należnego. Zależy mi na tym, byś mogła spokojnie, legalnie i profesjonalnie wystartować z działalnością nierejestrowaną.

Z tego nagrania dowiesz się dlaczego prawidłowe określenie momentu powstania przychodu należnego jest ważne z punktu widzenia osób startujących z działalność nierejestrowaną. Właściwe określenie momentu powstania przychodu należnego łączy się z rzetelnym prowadzeniem uproszczonej ewidencji sprzedaży i jest istotnym zagadnieniem dla każdego początkującego przedsiębiorcy.

Reguła wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) brzmi:

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1h–1j i 1n–1p, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Przepis ten ma zastosowanie do wszystkich dostaw towarów (z wyjątkiem tzw. dostaw ciągłych, wśród których można wymienić energię elektryczną, cieplną czy gaz), a w przypadku usług, do takich, które nie są rozliczane w okresach rozliczeniowych.

Jak osoby prowadzące działalność nierejestrowaną powinny prawidłowo określić moment powstania przychodu należnego?

Przychód następuje w dniu wydania rzeczy bądź wykonania usługi, chyba że przed tym dniem zostanie wystawiona faktura dokumentująca sprzedaż lub zostanie uregulowana należność. W rezultacie przychód powinien zostać uznany w dacie (w dniu) tego zdarzenia, które wystąpi najwcześniej.

 • Po pierwsze bierzemy pod uwagę dzień wykonania usługi (np. w przypadku usług fotograficznych) lub dzień wydania rzeczy (np. w przypadku osób sprzedających rękodzieło).
 • Po drugie, jeśli przed dniem wykonania usługi (lub wydania rzeczy) klient za usługę (lub towar) zapłacił, to ten moment (zapłaty, uregulowania należności) będzie miał znaczenie w kontekście określenia powstania przychodu należnego. W zależności od tego, co było pierwsze określimy moment powstania przychodu należnego.
 • Po trzecie, jeśli przed dniem wykonania rzeczy lub wykonania usługi  i przed dniem uregulowania płatności została wydana faktura, to dzień wystawienia faktury będzie dniem kiedy powstał przychód należny. Jako osoba prowadząca działalność nierejestrowaną nie masz obowiązku wystawiania faktury do każdej transakcji (obowiązek powstaje w momencie, gdy klient o taką fakturę poprosi). Możesz jednak wystawiać faktury, jeśli chcesz. Co więcej zgodnie z prawem możesz to robić również przed wykonaniem usługi (lub zbyciem rzeczy). W takiej sytuacji (jeśli wystawienie faktury jest pierwszym zdarzeniem z tych trzech wyżej wskazanych, to to zdarzeniem będzie momentem w którym powstał przychód należny). W takim przypadku to już moment wystawienia faktury będzie momentem, który musisz uwzględnić przy liczeniu limitu działalności nierejestrowanej.

Przykład (w branży fotograficznej):

 • 20 sierpnia 2020 roku jako przedsiębiorca uzgodniłaś z klientem, w formie umowy, że będzie wykonana sesja fotograficzna we wrześniu. Jeżeli klient zapłacił Tobie za usługę z góry, to już dzień zawartej umowy należy uwzględnić jako dzień powstania przychodu należnego. 
 • Jeżeli 20 sierpnia 2020 roku tylko rozmawiałaś z klientem, zawarłaś umowę, ale usługa nie została wykonana (będzie wykonana we wrześniu), klient nie zapłacił Tobie za usługę z góry, a Ty nie wystawiłaś faktury (nie masz takiego obowiązku dopóki klient o to nie poprosi), to nie powstał przychód należny. Nie wliczasz w sierpniu samej umowy do limitu działalności nierejestrowanej. Zrobisz to (wliczysz do przychodu) dopiero we wrześniu, tj. w momencie kiedy wykonasz usługę, klient Tobie zapłaci, kiedy wystawisz fakturę.

Ten artykuł jest podsumowaniem mini wyzwania o uproszczonej ewidencji sprzedaży.

Wyzwanie zorganizowałam latem 2020 roku w ramach promocji nowego produktu, przydatnego dla osób startujących z działalnością nierejestrowaną. Ten produkt, to pakiet: uproszczonej ewidencji sprzedaży, czyli: wzory, tutorial, szkolenie i bonusy.

Posłuchaj wideo w którym opowiadam o tym co możesz zyskać kupując dostęp do pakietu uproszczonej ewidencji sprzedaży (wzór i szkolenie).

W skład pakietu wchodzi:

 • Wzór uproszczonej ewidencji sprzedaży (dokument, który muszą uzupełniać osoby prowadzące działalność nierejestrowaną).
 • Szkolenie dotyczące uproszczonej ewidencji sprzedaży i prawidłowego księgowania przychodów osiągniętych z działalności nierejestrowanej.
 • Bonusy.

Wzór jest dostępny w trzech formatach:

 • pdf (do druku),
 • docx (do odczytu w Wordzie z możliwością edytowania),
 • xlsx (do odczytu i edycji w programie Excel).

Wzór stworzony w programie Excel zawiera skróty pomagające podliczać miesięczną wartość sprzedaży (pomocne w pilnowaniu limitu działalności nierejestrowanej) oraz roczną wartość sprzedaży (pomocne w rozliczeniu podatkowym).

Plik w Excelu składa się z 16 kart:

 • karta wstępna z możliwością wpisania danych osoby prowadzącej działalność nierejestrowaną,
 • 12 kart miesięcznych (każdy miesiąc ma oddzielną tabelkę i skróty pomocne w liczeniu),
 • karta zamykająca rok (z uwagami pisemnymi jak prawidłowo wyliczyć podatek do zapłaty),
 • karta do zapisywania kosztów ponoszonych na działalność nierejestrowaną,
 • karta zawierająca wykres sprzedażowy pomocny w analizie prowadzonego biznesu.

Szkolenie dotyczące prawidłowego prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży:

 • Wstęp w formie filmiku video (przedstawienie autorskiej formuły 10 kroków do legalnego rozpoczęcia sprzedaży w ramach działalności nierejestrowanej).
 • Tutorial (video) jak prawidłowo wypełniać uproszczoną ewidencję sprzedaży (krok po kroku, okienko po okienku).
 • Video z odpowiedziami na pytania dotyczące uproszczonej ewidencji sprzedaży i prawidłowego księgowania dokumentów w działalności nierejestrowane.
 • Zakończenie w formie filmiku video (podsumowanie i wskazanie innych rodzajów dokumentów, o które należy dbać prowadząc działalność nierejestrowaną).

Bonusy dołączone do produktu uproszczona ewidencja sprzedaży:

 • Wzór faktury bez VAT (stworzony w Word do samodzielnej edycji). Dzięki temu od pierwszych dni sprzedaży będziesz mogła wystawiać w prawidłowy sposób pokwitowanie do zrealizowanych transakcji.
 • Mini biznesplan działalności nierejestrowanej. Ten dodatek jest wspaniały. Dzięki niemu ogarniesz strategię swojego małego biznesu, by w przyszłości przekształcić go w wysokodochodowe źródło zarobku. To jedyny tego typu dokument na rynku dostosowany do specyfiki małego biznesu prowadzonego w formie działalności nierejestrowanej. Mini biznesplan działalności nierejestrowanej został przygotowany na zasadzie jednostronicowego określenia modelu biznesowego Twojej działalności, z uwzględnieniem dziewięciu najważniejszych obszarów dzięki którym rozwiniesz skrzydła. W skład wzoru mini biznesplanu wchodzi szkic, który możesz uzupełnić, kilkustronicowe wyjaśnienie jak uzupełnić dokument oraz dwa przykładowe mini biznesplany działalności nierejestrowanej (jeden dla branży rękodzielniczej, drugi dla branży e-commerce).
 • Udział w programie lojalnościowym na wyjątkowych zasadach. Wraz z dostępem do produktu dostaniesz kod rabatowy, dzięki któremu zmniejszysz wartość wybranego produktu w sklepie Prawo Mamy aż o 50 zł (może kupić e-book, webinar albo zostawić kod i na jesieni dołączyć na przystępnych warunkach do kursu o działalności nierejestrowanej).
 • Prezentacja ze szkolenia o księgowaniu przychodów w działalności nierejestrowanej (w formacie pdf).

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z pełną ofertą!

*W związku z tym, że dopiero teraz udało mi się napisać artykuł podsumowujący wyzwanie i pokazać Wam niejako demo płatnego szkolenia o księgowaniu przychodów w działalności nierejestrowanej, postanowiłam przedłużyć ważność kodu rabatowego dla czytelników.
KOD: ARTYKUŁ20 (duże litery, bez spacji) na zakup uproszczonej ewidencji sprzedaży (wzory, tutorial, szkolenie, bonusy) – 20%!
Kod jest ważny do najbliższego wtorku, tj. 15 września 2020 roku!

Hits: 404

Dodaj komentarz