Jakie prawa przysługują mamom w związku z zamknięciem żłobków, przedszkoli, szkół z powodu COVID-19? Dodatkowy zasiłek opiekuńczy 2020.

Jak już pewnie większość z Was wie, od kilku dni istnieje możliwość uzyskania przez pracującego rodzica dziecka do lat 8, dodatkowego zasiłku opiekuńczego w wymiarze 14 dni. Spowodowane jest to zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół do których uczęszczały dzieci. Wszystko z powodu z COVID-19. Art. 4. 1 W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, […]

Kiedy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą posługiwać się numerem NIP?

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP), to dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Każdy numer jest inny. Przedsiębiorca podczas swojej biznesowej działalności może posiadać tylko jeden i ten sam NIP. Niczego nie zmienia zawieszenie czy zakończenie działalności firmy. Każda cyfra Numeru Identyfikacji Podatkowej ma swoje znaczenie. Trzy pierwsze, nazwane prefiksem PL, określają kod urzędu skarbowego, który nadał NIP. Dziesiąta […]

Działalność nierejestrowana a umowa zlecenia 2020.

Jedno z najpopularniejszych pytań, jakie zadają sobie mamy, które chcą zacząć prowadzenie działalności nierejestrowanej, to czy w ramach prowadzonej działalności nierejestrowanej, możemy zawierać umowy zlecenia i o dzieło ? Przypomnę tylko, że działalność nierejestrowana, to aktywność gospodarcza, która nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód należny z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit uprawniający do […]

Jak prawidłowo wyliczyć limit działalności nierejestrowanej obowiązujący w 2020 roku?

Ustawa Prawo Przedsiębiorców. Art. 3 Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Art. 5. 1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października […]

Czy mama zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, może prowadzić działalność bez rejestracji?

Bezrobotny a działalność nierejestrowana. Za stwierdzeniem bezrobotna mama kryją się dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja to taka, gdy mama nie ma pracy zarobkowej i nie jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Druga sytuacja, to taka gdy kobieta, jest zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna i pobiera świadczenie dla osób bezrobotnych. W pierwszej sytuacji nie będzie problemu […]

Praca na etacie i prowadzenie działalności nierejestrowanej a ciąża i zwolnienie lekarskie.

Rozważmy sytuację kobiety, która pracuje na etacie i spodziewa się dziecka. Ze względu na zdrowie i fakt, iż praca którą wykonuje stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety (oraz dziecka) lekarz wystawił zwolnienie. Kobieta oprócz pracy na etacie, zarabiała kilkaset złotych miesięcznie dziergając kocyki i sprzedając je na OLX. Dzierganie kocyków, to praca niezwiązana z […]

Czy mamy ubezpieczone w KRUS, mogą prowadzić działalność nierejestrowaną?

Czy osoby ubezpieczone w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) mogą prowadzić działalność nierejestrowaną? Mój mąż jest rolnikiem, a ja jestem ubezpieczona jako domownik i chciałabym dorobić jako kosmetyczka, czy mam do tego prawo? Czy muszę zgłosić to w KRUSie? Chciałabym być nadal ubezpieczona w KRUS. Moim zdaniem można być ubezpieczonym w KRUS i jednocześnie prowadzić […]

Działalność nierejestrowana 2020. Jak rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych?

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie oznacza, że uzyskiwane z niej dochody są zwolnione z podatku. Z każdych zarobionych pieniędzy musimy rozliczyć się z fiskusem. Jak rozliczyć dochód uzyskany z prowadzenia działalności nierejestrowanej? Czy osoby prowadzące działalność nierejestrowaną muszą wpłacać zaliczki na podatek? Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną zgodnie z ustawą nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest więc […]

Działalność nierejestrowana a koszty uzyskania przychodu 2020?

Jest to kwestia niewynikająca wprost z istniejących przepisów, przez co może sprawiać problemy. Niektórzy mają wątpliwości, czy opodatkowaniu podlegać będzie uzyskany przychód, czy też przychód pomniejszony o koszty (dochód). Rozwiewając wątpliwości należy wskazać, że podstawą opodatkowania w przypadku działalności nierejestrowanej będzie dochód. Podstawa opodatkowania a limit uprawniający do wykonywania działalności nierejestrowanej Jednocześnie należy zaznaczyć, że […]

Urlopy związane z rodzicielstwem – dziura w stażu pracy?

URLOPY ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM – DZIURA W STAŻU PRACY? Jak można zauważyć, dzieci rodzi się coraz więcej. Po trwającym jakiś czas temu niżu demograficznym, widocznie odnotowuje się tendencję wzrostową. Dlatego też coraz częściej w wielu zakładach pracy, pojawia się rotacja związana z kobietami korzystającymi z urlopów związanych z rodzicielstwem. Mam tutaj na myśli urlop macierzyński, […]